Govorica predmetov

Avtorice: Maja Godina Golija, Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej
Leto: 2021


Monografija je strnitev raziskav treh avtoric, ki obravnavajo materialno kulturo s teoretičnega, epistemološkega, historičnega in institucionalno raziskovalnega vidika. Besedilo v petih razpravah o materialni kulturi pripoveduje o človeku, družbi, času in prostoru, saj predmeti v življenju posameznika nimajo le praktične - funkcionalne vrednosti, marveč povezovalno in ločevalno vlogo, posebno funkcijo imajo v interkulturni in multikulturni komunikaciji. V prvem delu knjige so obravnavni teoretični koncepti in bogata zgodovina etnološkega raziskovanja. Poznavanje preteklih sestavin materialne kulture in njenega raziskovanja pojasnjuje tudi današnje življenje in kulturo, socialne in regionalne razlike, kakršne so značilne tudi za sodobni svet in slovensko družbo. V drugem delu knjige so predstavljene tri etnološke študije – o bivalni, oblačilni in prehranski kulturi. Prva govori o ognjiščih v Vipavski dolini kot središču vsakdanjih in nekaterih dediščinskih praks, druga o oblačilnem videzu ljubljanskih predšolskih otrok in skrbi zanj, tretja pa o bučnem olju, značilni sestavini prehrane in identitete na Štajerskem.

V knjigi so v ospredju sodobni etnološki pogledi na materialno kulturo, za katere niso pomembne le obravnave predmetov samih, marveč tudi to, kako predmeti ustvarjajo razmerja med njimi in med ljudmi.Kazalo vsebine

Predgovor

Vanja Huzjan
Razmerje med človekom in predmetom
Razmerje med snovjo in kulturo
Nastanek razmerja
Razmerje v etnologiji
Analiza razmerja: hermenevtika, strukturalizem, Michel Foucault
Analiza razmerja: objektivizacija, ontološki obrat, Christopher Tilley
Analiza razmerja: ekonomija, ekologija
Razmerje v sklepu: gon, diskurz
Opombe

Maja Godina Golija
Zgodovina raziskovanja materialne kulture na Slovenskem
Po sledeh prvih zapisov o materialni kulturi
Znanstveno utemeljeni pristopi k raziskovanju materialne kulture
Raziskave materialne kulture po drugi svetovni vojni
Raziskave materialne kulture v zadnjih treh desetletjih
Opombe

Špela Ledinek Lozej
Stanovanjska kultura: ognjišča v Vipavski dolini – od središča vsakdanjih praks do kulturne dediščine
Razvoj in formalne spremembe ognjišč
Ognjišča – večnamenska in večpomenska središča gospodinjstev
Ognjišča – (kulturna) dediščina

Vanja Huzjan
Oblačilna kultura: oblačilni videz predšolskih otrok in skrb zanj
Oblačila in higiena novorojenčkov in dojenčkov
Oprava in higiena meščanskih otrok
Oprava in higiena kočarskih otrok
Oprava in higiena otrok trgovca s kmetijo iz predmestja
Oprava in higiena otrok primestnih delavcev
Oprava in higiena otrok primestnih gostačev
Oprava in higiena otrok obrtniško-delavske družine
Oblačilna beda

Maja Godina Golija
Prehranska kultura: buče in bučno olje – proizvodnja, uporaba, dediščinjenje
Metodološka izhodišča raziskovanja
O zgodovini izdelovanja bučnega olja na Štajerskem
Način pridobivanja bučnega olja in tradicionalna receptura
Bučno olje v tradicionalni prehrani na štajerskem
Novosti v načinih izdelave bučnega olja in njegovi uporabi
Nekaj misli za konec

Literatura
Imensko in stvarno kazalo
Govorica predmetov (ang)Še ...Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
antropologija
bivalna kultura
etnologija
materialna kultura
oblačilna kultura
prehrambna kultura
Slovenija
socializacija
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR