Table of content

Predgovor

Vanja Huzjan
Razmerje med človekom in predmetom
Razmerje med snovjo in kulturo
Nastanek razmerja
Razmerje v etnologiji
Analiza razmerja: hermenevtika, strukturalizem, Michel Foucault
Analiza razmerja: objektivizacija, ontološki obrat, Christopher Tilley
Analiza razmerja: ekonomija, ekologija
Razmerje v sklepu: gon, diskurz
Opombe

Maja Godina Golija
Zgodovina raziskovanja materialne kulture na Slovenskem
Po sledeh prvih zapisov o materialni kulturi
Znanstveno utemeljeni pristopi k raziskovanju materialne kulture
Raziskave materialne kulture po drugi svetovni vojni
Raziskave materialne kulture v zadnjih treh desetletjih
Opombe

Špela Ledinek Lozej
Stanovanjska kultura: ognjišča v Vipavski dolini – od središča vsakdanjih praks do kulturne dediščine
Razvoj in formalne spremembe ognjišč
Ognjišča – večnamenska in večpomenska središča gospodinjstev
Ognjišča – (kulturna) dediščina

Vanja Huzjan
Oblačilna kultura: oblačilni videz predšolskih otrok in skrb zanj
Oblačila in higiena novorojenčkov in dojenčkov
Oprava in higiena meščanskih otrok
Oprava in higiena kočarskih otrok
Oprava in higiena otrok trgovca s kmetijo iz predmestja
Oprava in higiena otrok primestnih delavcev
Oprava in higiena otrok primestnih gostačev
Oprava in higiena otrok obrtniško-delavske družine
Oblačilna beda

Maja Godina Golija
Prehranska kultura: buče in bučno olje – proizvodnja, uporaba, dediščinjenje
Metodološka izhodišča raziskovanja
O zgodovini izdelovanja bučnega olja na Štajerskem
Način pridobivanja bučnega olja in tradicionalna receptura
Bučno olje v tradicionalni prehrani na štajerskem
Novosti v načinih izdelave bučnega olja in njegovi uporabi
Nekaj misli za konec

Literatura
Imensko in stvarno kazalo
Govorica predmetov (ang)

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0527-3

Specifications

paperback • 20 × 12 cm • 172 pages • ilustrirano

Price

19,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)