Etnološki pogledi in podobe

Uredila: Ingrid Slavec Gradišnik
Leto: 2009


V publikaciji so zbrana delna spoznanja, ki so jih sodelavci Inštituta za slovensko narodopisje ZRC strnili ob istoimenskem raziskovalnem projektu. Pri tem ne gre za sintezo o etnologiji med 19. in 21. stoletjem, temveč bolj za preiskavo možnosti, kako v prihodnje zasnovati delo o podobi kulture in kulturnih procesov na Slovenskem. Razprave povezuje prepričanje, da je humanistično znanje kumulativno in interpretativno, da se ne more izogniti svoji družbeni in zgodovinski konstituiranosti, in sklep, da danes morda ne vemo več, temveč drugače.Kazalo vsebine

Uvod (Ingrid Slavec Gradišnik)

Ingrid Slavec Gradišnik, Na poti k etnološkim pogledom in podobam (Towards Ethnological Perspectives and Images)

Jurij Fikfak, Med delom in celoto. Izbrana vprašanja reprezentacije totalitete v etnoloških besedilih (Between Part and Whole: Issues in Ethnological Research and Representation)

Jurij Fikfak, Pogledi na ritualnost in ritualne prakse na Slovenskem (Perspectives on Rituality and Ritual Practices in Slovenia)

Saša Poljak Istenič, Šege in navade kot folklorizem (Customs and Traditions as Folklorism)

Maja Godina Golija, Materialne sledi kulture. Prazniki in praznična miza Slovencev v 20. in 21. stoletju (Material Traces of Culture: Holidays and the Slovenian Festive Table in the 20th and the 21st Centuries)

Marija Stanonik, Dinamičnost žanrskega sistema slovenske slovstvene folklore v 19. in 20. stoletju(Genre System Dynamism in Nineteenth- and Twentieth-Century Slovenian Literary Folklore)

Monika Kropej, Metamorfoze ljudskega pripovedništva na Gorenjskem(Folk Narrative Metamorphoses in Upper Carniola, Slovenia)

Ingrid Slavec Gradišnik, Pogledi in podobe. K vprašanjem o produkciji znanja I. (Perspectives and Images: Fragments on Knowledge Production I.)


Ključne besede
21. st.
etnologija
folkloristika
navade
prazniki
rituali
Slovenija
slovenska ljudska kultura
slovstvena folklora
šege
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR