SLOVENSKI PREGOVORI IN REKLA

Osnovni Podatki

Opis


Cilj raziskovalnega projekta je zbrati in preučiti slovenske pregovore in jih objaviti, tako da bodo dostopni javnosti. Upoštevano bo najstarejše gradivo v rokopisnih zbirkah, vse dosedanje objave in izsledki tekočih raziskav na terenu. Predvidena je njihova motivna razčlenitev, strukturna analiza, zasledovanje njihove pogostnosti, študij njihove rabe, primerjave s tujimi podobnimi zbirkami. in ugotavljanje njihovega izvora.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
struktura
zbirka
žanri
polifunkcionalnost
kontekst
poezija
etnologija
jezikoslovje
slovstvena folkloristika
reklo
pregovor

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Narodopisje H400