MED IZROČILOM IN SEDANJOSTJO - ETNOLOŠKE RAZISKAVE

Osnovni Podatki

Opis


Projekt obsega primerjalne in analitične raziskave pripovednega in poetičnega izročila Beneške Slovenije ter sintetične in leksikalne študije ljudskega stavbarstva, planšarstva, družbenih odnosov, šeg, verovanj in pripovedništva s celotnega slovenskega etničnega ozemlja.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
pripovedništvo
etnologija
kulturna dediščina
ljudska kultura

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220