Osnovni podatki
Sodelavci:
Tone Cevc
, , ,
Helena Ložar Podlogar
,
Mojca Ravnik
,
Sinja Zemljič-Golob
 
Trajanje:
1. januar 1997–31. december 1999
Šifra:
J6-8940 (B)
Opis

Evidentiranje, urejanje, preučevanje, medijska obdelava gradiva s področij, ki jih raziskuje Inštitut za slovensko narodopisje: stavbarstvo, prehrana, šege življenjskega ciklusa, praznik in ritual, družina in sorodstvo, slovenstevna folklora, ljudsko pripovedništvo, katalogizacija strokovne literature in osrednja dokumentacija. Izhodiščni namen raziskave je načrtno in stalno dopolnjevanje, komentiranje in varovanje zbirk in njihova obdelava s sodobnimi tehničnimi postopki, da bodo čimbolj dostopne za uporabo. Beležimo tradicionalno kulturo, kulturne spremembe in inovacije v vseh slovenskih pokrajinah, tudi v zamejstvu. Razmerje med tradicijo in inovacijo je v središču našega zanimanja. Novitete v našem pristopu se povezujejo z možnostmi, ki jih računalnim ponuja za povezovanje informacij in različnih vrst pisnega in avdiovizualnega gradiva. Naše zbirke so podlaga etnološkemu raziskovanju slovenske kulture in so na voljo širokemu krogu uporabnikov, ki se želijo z njo seznaniti in v različnih medijih širiti znanje o njej.

Vodja projekta na ZRC

Mojca Ravnik

Raziskovalna področja

Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

etnologija • etnološka dediščina • dokumentacija • terensko delo • arhiv • podatkovna zbirka • identiteta