SCHOLA: Pedagoško spremljanje pri oceni prostovoljstva

international project
Osnovni Podatki

Opis

Namen projekta, v katerem sodeluje šest partnerskih ustanov, je oblikovanje orodij in pristopov za strokovnjake in učitelje v šolah ter vzgojitelje zunaj izobraževalnih ustanov, s katerimi bodo spoznavali in ocenili spretnosti in kompetence, ki jih mladi pridobijo s prostovoljnim delom. Projekt se posebej posveča mladim, ki imajo težave v šoli ali so zgodaj opustili šolanje ter skuša identificirati in oceniti njihove prostovoljske izkušnje, povezane s spretnostmi in kompetencami, ki jih navadno pridobijo v šoli. Projekt vključuje države, kjer se neformalno in izvenšolsko učenje pogosto vrednotijo, kakor npr. v Franciji in Belgiji, in tudi države, kot so Poljska, Italija in Slovenija, kjer je formalno učenje še vedno glavna referenca za ocenjevanje in evalvacijo dela učencev in dijakov.


Ključne povezave

Raziskovalna področja
Andragogika, stalno izobraževanje S280
Računalniško podprto izobraževanje S281
Kulturna antropologija, etnologija S220