Osnovni podatki
18. marec 2016 ob 9:00 do 18. marec 2016 ob 16:00
Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
CVS Mobile, informacijske rešitve. d. d.
Opis

Na prireditvi predstavljajo izsledke raziskav o načinih vožnje in gibanja ter nove pristope za spodbujanje trajnostne mobilnosti, vključno z aplikacijo za pametne telefone 1, 2, 3 Ljubljana. Aplikacija je namenjena spodbujanju zdravega načina življenja in zmanjševanju vpliva prometa na okolje. Razvili so jo v projektu DriveGreen, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Obvestilo za medije: 1_2_3_ljubljana_press_1_slo.docx

Knjižica povzetkov: premiki_za_prihodnost_knjizica.pdf

SPORED:
9:00–9:10

Oto Luthar, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU
Odprtje prireditve

9:10–9:30

Simona Berden, Mestna občina Ljubljana
Predstavitev projekta Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope

9:30–10:15

Dan Podjed, vodja projekta DriveGreen
Ljubljana, akcija! Predstavitev aplikacije 1, 2, 3 za spodbujanje trajnostne mobilnosti

10:15–10:45

Odmor za kavo in prigrizek

10:45–12:45

Marko Polič
Promet in kakovost bivanja: Med nujo, željami in možnostmi

Jernej Tiran, Luka Mladenovič in Simon Koblar
Dostopnost do javnega potniškega prometa v Ljubljani: Razvoj, stanje in izzivi

Saša Poljak Istenič
Trajnostna mobilnost v mestu: Zelena politika, oživljanje javnih prostorov in spodbuda gospodarstvu

Tatiana Bajuk Senčar
Kultura udobja in njen vpliv na vsakdanje prakse mobilnosti

12:45–14:00

Odmor za kosilo

14:00–16:00

Gregor Burger, Mikhail Sysoev, Emilija Stojmenova Duh, Matevž Pogačnik in Jože Guna
Metodološka priporočila za izvajanje objektivne in subjektivne analize vozniških navad

Alenka Bezjak Mlakar
Moč etnografskega osmišljanja

Saša Babič
Preučevanje kultur v prometu z jezikovno analizo

Dan Podjed
Nevarna razmerja na cesti