Osnovni podatki
16. november 2016 ob 11:00
ZRC SAZU, Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis
 

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU vas v novembrskih dneh vabi na predavanje tujih gostujočih raziskovalcev, in sicer v dvorano Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani. V sredo, 16. novembra 2016, ob 11. uri bo na sporedu predavanje dr. Ivajla Markova, raziskovalca z Bolgarske akademije znanosti. Predavanje bo v angleščini.

Danes je kulturna dediščina vir, ki igra pomembno vlogo pri implementaciji različnih strategij in politik na lokalni, regionalni, nacionalni in nadnacionalni ravni. Je sestavni del različnih projektov na področju ohranjanja kulturne dediščine in turizma. Dediščina postaja možnost in priložnost za izboljšanje družbenega okolja in kakovosti življenja v okviru konceptov trajnostnega lokalnega razvoja.

Predavatelj bo predstavil nekatere specifične primere (re)konstrukcije dediščine in njene uporabe v različnih projektih na področju kulturnega menedžmenta in turizma. Gre za doslej še neraziskane primere, ki so posebej zanimivi v okviru integrativnega pristopa EU in dinamike čezmejnega sodelovanja na območju jugovzhodne Evrope.

Glavni namen raziskave, ki ga bo predstavil dr. Markov, je preučiti tako procese (re)konstrukcije kulturne dediščine v okviru čezmejnega sodelovanja kot samo izvajanje različnih projektov, katerih cilj je trajnostni razvoj na obmejnem, bolgarsko srbskem območju.

 

Dr. Ivajlo Markov je raziskovalec v Oddelku za zgodovinsko etnologijo Inštituta za etnologijo in folkloristiko z etnografskim muzejem Bolgarske akademije znanosti. Leta 2008 je doktoriral z disertacijo o sodobnih delavskih migracijah Albancev iz Makedonije. Njegovi raziskovalni interesi so: nadnacionalna mobilnost in socio-kulturne transformacije; skupnosti in identitet v Jugovzhodni Evropi; kulturna dediščina in lokalni razvoj v obmejnih regijah.