Opis zbirke: Zbirka vsebuje material, ki ga je pri svojem skoraj 30 let trajajočem delu na Inštitutu za slovensko narodopisje zbral dr. Tone Cevc. Preučeval je kulturo alpskega sveta kot življenjski prostor, njeno bivalno kulturo in preživetvene načine, ki bistveno oblikujejo vsakdanje življenje ljudi. Pri tem je skozi kulturnozgodovinsko perspektivo spodbujal sodelovanje med etnologijo in arheologijo in ju povezoval. Material vsebuje pisno gradivo, risbe, načrte in zemljevide, fototeko ter digitalizirano diateko.

Avtor:
dr. Tone Cevc

Obdobje nastajanja: 1972–2006
Skrbnik:

Stroka

etnologija, folkloristika in antropologija