Opis zbirke: Zbirka terenskih zapisov iz desetletnega obdobja, sprva duhovne in družbene, kasneje tudi materialne kulture.

Obdobje nastajanja: 1948–1958
Skrbnik:
Vsebina

Boris Orel, od leta 1945 do svoje smrti leta 1962 ravnatelj Etnografskega muzeja v Ljubljani, je organiziral in vodil terenske ekipe. Del rokopisov hrani Inštitut za slovensko narodopije, del pa Slovenski etnografski muzej. Gradivo vsebuje tudi slikovne in kartografske priloge.

Stroka

etnologija, folkloristika in antropologija