Orlova zapuščina

  • Obdobje nastajanja

    od 1948

  • Skrbnik

    Stanka Drnovšek

  • Stroka

    Etnologija, folkloristika in antropologija

Opis zbirke

Zbirka terenskih zapisov iz desetletnega obdobja, sprva duhovne in družbene, kasneje tudi materialne kulture.Vsebina

Boris Orel, od leta 1945 do svoje smrti leta 1962 ravnatelj Etnografskega muzeja v Ljubljani, je organiziral in vodil terenske ekipe. Del rokopisov hrani Inštitut za slovensko narodopije, del pa Slovenski etnografski muzej. Gradivo vsebuje tudi slikovne in kartografske priloge.