Göthova topografija

  • Obdobje nastajanja

    od 1810

  • Skrbnik

    Stanka Drnovšek

  • Stroka

    Etnologija, folkloristika in antropologija

Opis zbirke

Narodopisno gradivo za Štajersko iz prve polovice 19. stoletja.Vsebina

 

Gradivo ankete nadvojvode Janeza iz prve pol. 19. stol. za Štajersko, imenovano "Göthova topografija" po dr. Georgu Göthu, ki je gradivo za nemški del Štajerskega obdelal in objavil že l. 1848. Izvirnik se nahaja v Deželnem arhivu v Gradcu. Inštitut za slovensko narodopisje hrani 17 arhivskih škatel kopij gradiva za 505 krajev, ki se nanaša na slovensko jezikovno območje. Dr. Niko Kuret je štiri kritično ovrednotil in objavil pod naslovom Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Prvi del, 1. snopič, 1985, 2. snopič, 1987, 3. snopič, 1989, Drugi del, 1. snopič, 1993, vse v seriji Gradivo za narodopisje Slovencev, Ljubljana, SAZU.

Primer: Lemberg - trg pdfsam_lemberg-trg_180.pdf