Opis zbirke: Pisni arhiv slovenskih ljudskih pripovedi in ostalega ljudskega slovstva.

Obdobje nastajanja: od 1950
Skrbnik:
Vsebina

Gradivo zajema izpise iz periodike, rokopise in njihove prepise, izpise gradiva, ki je bilo zbrano s terenskimi anketami in prepise s trakov s terenskimi posnetki. Vsebuje tudi prepise ljudskih pripovedi, katere je na terenu zapisal dr. Milko Matičetov, z oznako EM in z letnico 1950, še v času, ko je bil zaposlen v SEM, preden je začel snemati z magnetofonom 1959. leta. V predalnikih je kartoteka za pripravo indeksa pravljic po mednarodni klasifikaciji Aarne - Thompson - Uther.

 

Stroka

etnologija, folkloristika in antropologija