Znanstveni svet

Najpomembnejše naloge


Znanstveni svet je najvišji znanstveni organ inštituta. Njegova glavna naloga je, da določa znanstveno dejavnost inštituta in jo usmerja. Poleg tega znanstveni svet oblikuje programe,  spremlja njihovo izvajanje, predlaga kandidate za predstojnika, ocenjuje delo raziskovalcev, ocenjuje publikacije inštituta in imenuje njihove uredniške odbore ter podpira dejavnost inštituta pri uresničevanju njegovih nalog.


Predsednica znanstvenega sveta


doc. dr. Saša Poljak Istenič


Člani znanstvenega sveta: 


doc. dr. Saša Babič

doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar

prof. dr. Marko Jesenšek, izredni član SAZU

izr. prof. dr. Dan Podjed (podpredsednik)

dr. Ingrid Slavec Gradišnik (predstojnica, po položaju)

prof. ddr. Marija Stanonik, izredna članica SAZU