Najpomembnejše naloge

Znanstveni svet je najvišji znanstveni organ inštituta. Njegova glavna naloga je, da določa znanstveno dejavnost inštituta in jo usmerja. Poleg tega znanstveni svet oblikuje programe,  spremlja njihovo izvajanje, predlaga kandidate za predstojnika, ocenjuje delo raziskovalcev, ocenjuje publikacije inštituta in imenuje njihove uredniške odbore ter podpira dejavnost inštituta pri uresničevanju njegovih nalog.

Predsednica znanstvenega sveta

dr. Monika Kropej Telban

Člani znanstvenega sveta: 

doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar
akademik, prof. dr. Kajetan Gantar
doc. dr. Dan Podjed (podpredsednik)
dr. Saša Poljak Istenič
dr. Ingrid Slavec Gradišnik (predstojnica, po položaju)
prof. ddr. Marija Stanonik, izredna članica SAZU