Najpomembnejše naloge

Znanstveni svet je najvišji znanstveni organ inštituta. Njegova glavna naloga je, da določa znanstveno dejavnost inštituta in jo usmerja. Poleg tega znanstveni svet oblikuje programe,  spremlja njihovo izvajanje, predlaga kandidate za predstojnika, ocenjuje delo raziskovalcev, ocenjuje publikacije inštituta in imenuje njihove uredniške odbore ter podpira dejavnost inštituta pri uresničevanju njegovih nalog.

Predsednica znanstvenega sveta

doc. dr. Saša Poljak Istenič

Člani znanstvenega sveta: 

doc. dr. Saša Babič
doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar
prof. dr. Marko Jesenšek, izredni član SAZU
izr. prof. dr. Dan Podjed (podpredsednik)
dr. Ingrid Slavec Gradišnik (predstojnica, po položaju)
prof. ddr. Marija Stanonik, izredna članica SAZU