Več o zgodovini inštituta

Niko Kuret, Naša 25-letnica. 1. del: Komisija za slovensko narodopisje (1947–1951). Traditiones 1, 1972: 9–18.

Niko Kuret, Naša 25-letnica. 2. del: Inštitut za slovensko narodopisje. Grafenauerjeva doba (1951–1964). Traditiones 2, 1973: 5–33.

Niko Kuret, Naša 25-letnica. 3. del: Inštitut za slovensko narodopisje (1964–1972)Traditiones 3, 1974: 198–222.

Mojca Ravnik, Iz kronike Inštituta za slovensko narodopisje od 1973 do 2001. Traditiones 30 (1), 2001: 11–48.

Ingrid Slavec Gradišnik, Zadnje desetletje od šestih. inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (1951/2001–2011). Traditiones 40 (1), 2011: 115–138.