Dr. Barbara Turk Niskač


barbara.turk-niskac@zrc-sazu.siBarbara Turk Niskač je rojena leta 1982 v Ljubljani. Leta 2007 je zaključila univerzitetni študij etnologije in kulturne antropologije z diplomskim delom »Kaos in kozmos med albanskim in makedonskim prebivalstvom v Gostivarju, v Makedoniji«, ki je nastalo med devet mesečnim bivanjem v Makedoniji. Za nalogo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Med leti 2008 – 2016 je bila kot mlada raziskovalka in asistentka zaposlena na oddelku za etnologijo in antropologijo. V teh letih je izvajala vaje popularna kultura, antropologija turizma in vizualna antropologija, v letu 2017/2018 pa tudi vaje in kot docentka seminar epistemologija vsakdanjega življenja. Leta 2016 je doktorirala z doktorsko disertacijo »Med igro in delom: Etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu«, v okviru katere je v dveh slovenskih vrtcih raziskovala odnos med igro, delom in učenjem v predšolskem obdobju. Kot doktorska študentka je leta 2008 prejela štipendijo Univerze v Ljubljani za gostovanje na Centru za interdisciplinarne podiplomske študije Univerze v Sarajevu, smer Religijske študije. Leta 2016 je prejela Fulbrightovo štipendijo za gostovanje na Univerzi Rutgers v ZDA. V letu 2018 je prejela podoktorsko štipendijo na Univerzi v Reki (Center for Advanced Studies – Southeast Europe, CAS SEE), leta 2019 pa štipendijo švicarske vlade ter ARRS podoktorski projekt na Inštitutu za narodopisje, ZRC SAZU. Poleg akademskega udejstvovanja je bila kot projektna asistentka zaposlena na Mednarodni organizaciji za migracije (IOM – UN Agency) na projektu »Zaščita otrok v kontekstu begunske in migrantske krize v Evropi« ter deluje kot zakonita zastopnica mladoletnikov brez spremstva. Organizirala je tudi delavnice participativne fotografije in filma za mlade ter je avtorica številnih poljudnih prispevkov o otroštvu in starševstvu.

V ISN je bila zaposlena s podoktorskim projektom Družabni pomen delovnih opravil: Kako misliti delo v otroštvu med letoma 2019 in 2022.

Regionalni interesi: Slovenija, jugovzhodna Evropa

2021. Of children's play, work and idleness embedded in sociality. V Entanglements: experiments in multimodal ethnography 4 (1): 70-92. 
https://entanglementsjournal.files.wordpress.com/2021/06/of-childrens-play-work-and-idleness-embedded-in-sociality.pdf.
2021. Distance learning and new forms of discipline during the pandemic. V Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku 58 (1): 85-106. https://hrcak.srce.hr/file/376715, DOI: 10.15176/vol58no105.
2020. Drobtinice prostega časa: prosti čas otrok med produkcijo in potrošništvom. V Etnolog: glasnik Slovenskega etnografskega muzeja 30 = 81: 15-28. https://www.etno-muzej.si/files/etnolog/pdf/0354-0316_30_turk_drobtinice.pdf.
2020. From educational work to companionship: Juxtaposing adults’ and children’s perspectives on work and play in early childhood. V Childhood: A global journal of child research 28 (1): 42-55doi: 10.1177/0907568220947137
2018. A Tale of Two Kindergartens: Visual Representations of Slovenian Children’s Daily Lives in a Rural and an Urban Setting. V Visual Encounters and Rural Childhoods. April Mandrona in Claudia Mitchell, ur. New Brunswick: Rutgers University Press, 147 – 160.
2018. Otrokocentričnost in (ne) vključevanje otrok v delovna opravila v zgodnjem otroštvu. V Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi. Tamara Narat in Urban Boljka, ur. Ljubljana: Založba Sophia, 179 – 205.
2015. Otroci in otroštvo v etnologiji in antropologiji. V Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (1-2): 32-40.
2013. Childrenʼs Learning Through Observation in the Context of Work and Play. V Anthropological Notebooks 19 (1): 77-96. 
anthropological_notebooks_xix_1_turk.pdf 
2013. Naravna in kulturna dediščina skozi perspektive otrok (Children's Perspectives on Natural and Cultural Heritage). V Traditiones 42 (2): 127-147.  
129_pdfsam_traditiones_42_2_tnp_web.pdf
2013. Vprašanje socializacije v antropološki literaturi. V Subkulture: Prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj XII. Tematska izdaja Socializacija in socialne formacije. Andrej Naterer, ur. 8-21. Maribor: Subkulturni azil Maribor.
2012. Predšolski otroci kot soudeleženci v raziskavi: pristop vizualne antropologije. V Časopis za kritiko znanosti. 39 (249): 33-44.
2021. (soavtorica: Močnik, Teja) Čas iger in čas dela: Podobe otroštva kot jih je za preteklo stoletje izrisala slovenska etnologija. V Zgodovina otroštva, Zbirka zgodovinskega časopisa 45. Aida Škoro Babić idr. ur. 163-173. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.   
2011. Some thoughts on ethnographic fieldwork and photography. V Studia Ethnologica Croatica 23 (1): 125 – 148. 
06_turk_niskac_photography.pdf

 

Družabni pomen delovnih opravil: Kako misliti delo v otroštvu (podoktorski_raziskovalni • 10. avgust 2019 - 31. julij 2021)
Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
participativne vizualne metode
senzorična etnografija
vizualna antropologija
migracije
ruralne študije
antropologija dela
igra
izobraževanje
vzgoja
antropologija otroštva