dr. Barbara Turk Niskač


barbara.turk-niskac@zrc-sazu.siBarbara Turk Niskač je rojena leta 1982 v Ljubljani. Leta 2007 je zaključila univerzitetni študij etnologije in kulturne antropologije z diplomskim delom »Kaos in kozmos med albanskim in makedonskim prebivalstvom v Gostivarju, v Makedoniji«, ki je nastalo med devet mesečnim bivanjem v Makedoniji. Za nalogo je prejela fakultetno Prešernovo nagrado. Med leti 2008 – 2016 je bila kot mlada raziskovalka in asistentka zaposlena na oddelku za etnologijo in antropologijo. V teh letih je izvajala vaje popularna kultura, antropologija turizma in vizualna antropologija, v letu 2017/2018 pa tudi vaje in kot docentka seminar epistemologija vsakdanjega življenja. Leta 2016 je doktorirala z doktorsko disertacijo »Med igro in delom: Etnografska raziskava učenja v zgodnjem otroštvu«, v okviru katere je v dveh slovenskih vrtcih raziskovala odnos med igro, delom in učenjem v predšolskem obdobju. Kot doktorska študentka je leta 2008 prejela štipendijo Univerze v Ljubljani za gostovanje na Centru za interdisciplinarne podiplomske študije Univerze v Sarajevu, smer Religijske študije. Leta 2016 je prejela Fulbrightovo štipendijo za gostovanje na Univerzi Rutgers v ZDA. V letu 2018 je prejela podoktorsko štipendijo na Univerzi v Reki (Center for Advanced Studies – Southeast Europe, CAS SEE), leta 2019 pa štipendijo švicarske vlade ter ARRS podoktorski projekt na Inštitutu za narodopisje, ZRC SAZU. Poleg akademskega udejstvovanja je bila kot projektna asistentka zaposlena na Mednarodni organizaciji za migracije (IOM – UN Agency) na projektu »Zaščita otrok v kontekstu begunske in migrantske krize v Evropi« ter deluje kot zakonita zastopnica mladoletnikov brez spremstva. Organizirala je tudi delavnice participativne fotografije in filma za mlade ter je avtorica številnih poljudnih prispevkov o otroštvu in starševstvu.

Regionalni interesi: Slovenija, jugovzhodna Evropa

2020. "Koronazmagovalci znanja" : pouk na daljavo in nove oblike discipliniranja. Alternator : misliti znanost. 1. okt. 2020.

2020. "Nisem pogrešal vrtca, pogrešal sem prijatelje". Pogled: oglasna priloga za starše. sep. 2020, str. 16-17. (soavtorica Močnik Vogelnik, Teja) pogled_2020_september_rastemo.pdf

2020. From educational work to companionship: Juxtaposing adults’ and children’s perspectives on work and play in early childhood. Childhood. doi: 10.1177/0907568220947137

2018. “A Tale of Two Kindergartens: Visual Representations of Slovenian Children’s Daily Lives in a Rural and an Urban Setting.” In Visual Encounters and Rural Childhoods. April Mandrona and Claudia Mitchell, ed. New Brunswick: Rutgers University Press. pp. 147 – 160.
2018. “Otrokocentričnost in (ne) vključevanje otrok v delovna opravila v zgodnjem otroštvu (Protective parenting and the inclusion of children in chores in early childhood).” In Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi (Generations of Freedom: Children and Parents in Contemporary Society). Tamara Narat and Urban Boljka, ed. Ljubljana: Založba Sophia. pp. 179 – 205.

2015. “Otroci in otroštvo v etnologiji in antropologiji (Children and Childhood in Ethnological and Anthropological Studies).” Glasnik Slovenskega etnološkega društva 55 (1-2): 32-40.
2013. “Childrenʼs Learning Through Observation in the Context of Work and Play.” Anthropological Notebooks 19 (1): 77-96. anthropological_notebooks_xix_1_turk.pdf 
2013. “Naravna in kulturna dediščina skozi perspektive otrok (Children's Perspectives on Natural and Cultural Heritage).” Traditiones 42 (2): 127-147. 
129_pdfsam_traditiones_42_2_tnp_web.pdf
2013. “Vprašanje socializacije v antropološki literaturi (The Question of Socialisation in Anthropological Theory).” Subkulture: Prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj XII. Tematska izdaja Socializacija in socialne formacije. Andrej Naterer, ed. 8-21. Maribor: Subkulturni azil Maribor.
2012. “Predšolski otroci kot soudeleženci v raziskavi: pristop vizualne antropologije (Preschool Children as Co-Participants in Research: The Visual Anthropology Approach) .” Časopis za kritiko znanosti. 39 (249): 33-44.

Močnik, Teja and Barbara Turk Niskač. 2012. “Čas iger in čas dela: Podobe otroštva kot jih je za preteklo stoletje izrisala slovenska etnologija (Time of Play and Time of Work: Images of Childhood drown down by the Slovenian Ethnology for the Last Century).” In Zgodovina otroštva, Zbirka zgodovinskega časopisa 45. Aida Škoro Babić et al. ed. 163-173. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije.   
2011. “Some thoughts on ethnographic fieldwork and photography.” Studia Ethnologica Croatica 23 (1): 125 – 148. 06_turk_niskac_photography.pdf
           
Izbrana filmografija
2006 Čevlji, igrani dokumentarni, 14'
2006 Kamniti grafiti, Slovenija, 45', dokumentarni, soavtorica
2007 Čaršija, Slovenija, Slovaška, Makedonija, 21', dokumentarni
2008 Mikrokozmos Sarajevo, Slovenija, Slovaška, Bosna in Hercegovina, 28', dokumentarni
2011 Otroštvo, 7 min, dokumentarna foto zgodba

Fotografske razstave
2010 Balkan Crossroads, Das Werk, Dunaj, Avstrija
2010 Balkan Zoom Chateau Neuf, Oslo, Norveška
2009 Balkan Blues, Chateau Neuf, Oslo, Norveška
2008 Popotniška foto razstava, BTC, Ljubljana
2007 Makedonija, Kavarna slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana
2006 Zidovi Berlina, knjigarna Behemot, Ljubljana
2005 Sarajevska zbirka, D'Up galerija, Ljubljana
2002 Obrazi kurdske ulice, oddelčna knjičnica filozofske fakultete v Ljubljani

Družabni pomen delovnih opravil: Kako misliti delo v otroštvu ( podoktorski_raziskovalni • 10. avgust 2019 - 31. julij 2021)
Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
participativne vizualne metode
senzorična etnografija
vizualna antropologija
migracije
ruralne študije
antropologija dela
igra
izobraževanje
vzgoja
antropologija otroštva