Dr. Anton Cevc

znanstveni svétnik

(1932 - 2007)

Rodil se je 31. maja 1932 v Kamniku. Maturiral je leta 1952 v Ljubljani, diplomiral iz etnologije in umetnostne zgodovine 1957 na Univerzi v Ljubljani, kjer je leta 1969 doktoriral z disertacijo Pastirske koče v Julijskih in Kamniških Alpah in predslovanski substrat v njihovi arhitekturni dediščini.
Novembra 1971 se je zaposlil kot znanstveni sodelavec v ISN in po dveh letih je prevzel vodstvo novoustanovljene sekcije za materialno kulturo. V letih 1994– 1998 je bil upravnik ISN.
Preučeval je kulturo alpskega sveta kot življenjski prostor, njeno bivalno kulturo in preživetvene načine, ki bistveno oblikujejo vsakdanje življenje ljudi. Pri tem je skoz kulturnozgodovinsko perspektivo spodbujal sodelovanje med etnologijo in arheologijo in ju povezoval.

1972 Velika Planina. Življenje, delo in izročilo pastirjev. Ljubljana (2. dop. izd. 1987; 3. dop. izd. 1993).
1984 Arhitekturno izročilo pastirjev drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in etnološki oris. Ljubljana.
1988 Kmečke hiše v Karavankah. Stavbna dediščina hribovskih kmetij pod Kepo, Stolom, Košuto, Obirjem, Pristovškim Storžičem in Peco. Celovec in Trst. 
1991 Das Bauernhaus in den Karawanken. Radovljica.
1992 Bohinj in njegove planine. Srečanje s planšarsko kulturo. Radovljica, Ljubljana.
1993 Slovenski kozolec / Slovene Hay Rack. Žirovnica. 
1998 (idr.) Davne sledi človeka v Kamniških Alpah. Arheološke najdbe v planinah (1995–1996). Ljubljana.
2000 Lončene posode pastirjev. Sklede in latvice iz poznega srednjega in novega veka iz planin v Kamniških Alpah. Ljubljana.
2006 (ur.) Človek v Alpah. Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti člobeka v slovenskih Alpah. Ljubljana.