Naslov:
Velika planina. Življenje, delo in izročilo pastirjev
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je tretja, razširjena in poglobljena izdaja avtorjevega monografskega prvenca iz leta 1972, prvič ponatisnjenega leta 1987. Delo je celovit etnološki in kulturnozgodovinski oris življenja in dela na Veliki planini. V uvodnih poglavjih so predstavljeni geografski položaj Velike planine, zgodovina gospodarskega izkoriščanja tamkajšnjih pašnikov in pravna ureditev. Osrednji del je posvečen velikoplaninskim pastirskim bivališčem oziroma bajtam, opremi pastirskega bivališča in pastirja ter pripravam in opravilom, povezanim s skrbjo za živino in s predelavo mleka. V sklepu sta predstavljena še ljudsko znanje in izročilo. Knjigo zaokrožujejo risbe in načrti Vlasta Kopača, bogato fotografsko gradivo ter reprodukcije likovnih upodobitev Velike planine.

V internetni verziji je besedilo dopolnjeno s tematskim slovarčkom, opremljenim z razlago, sliko in zvočno podobo, z videozapisi nekaterih najpomembnejših faz ter z internimi in eksternimi hipertekst povezavami.

Založnik

Državna založba Slovenije

ISBN

961-90021-0-5

Specifikacija

trda vezava • 23 × 23 cm • 108 strani • ilustracije

Cena

razprodano