Naslov:
V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga je prispevek h kritičnemu pretresu virov in spisov o ženitovanjskih šegah na Slovenskem, konkretno na Zilji na avstrijskem Koroškem. Na tej podlagi in na podlagi terenskih raziskav in anketnih odgovorov je izrisan sodoben opis ziljske svatbe, ki ohranja preteklo znanje in spoznanja o njej ter hkrati odpira še neraziskano v smislu morebitnih nepoznanih virov, kulturnih sprememb, medkulturnih stikov in prežemanj. Delo je pomembno z vidika poznavanja življenja Slovencev na skrajšanem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja, ki se ni spremenilo le zaradi splošnih gospodarskih, družbenih in zgodovinskih procesov, temveč tudi germanizacijskih pritiskov. Kljub temu so se do zadnjih desetletjih ohranile sledi za Slovence značilnih kulturnih elementov in navad, ob štehvanju npr. tudi ziljska »vascit«.

Založnik

Mohorjeva založba Celovec

ISBN

3-85013-402-4

Specifikacija

trda vezava • 15 × 21,5 cm • 113 strani

Cena

razprodano