V adventu snubiti – o pustu ženiti. Svatbene šege Ziljanov

Avtorica: Helena Ložar-Podlogar
Leto: 1995


Knjiga je prispevek h kritičnemu pretresu virov in spisov o ženitovanjskih šegah na Slovenskem, konkretno na Zilji na avstrijskem Koroškem. Na tej podlagi in na podlagi terenskih raziskav in anketnih odgovorov je izrisan sodoben opis ziljske svatbe, ki ohranja preteklo znanje in spoznanja o njej ter hkrati odpira še neraziskano v smislu morebitnih nepoznanih virov, kulturnih sprememb, medkulturnih stikov in prežemanj. Delo je pomembno z vidika poznavanja življenja Slovencev na skrajšanem severozahodnem robu slovenskega etničnega ozemlja, ki se ni spremenilo le zaradi splošnih gospodarskih, družbenih in zgodovinskih procesov, temveč tudi germanizacijskih pritiskov. Kljub temu so se do zadnjih desetletjih ohranile sledi za Slovence značilnih kulturnih elementov in navad, ob štehvanju npr. tudi ziljska »vascit«.Cena
razprodano


Ključne besede
etnologija
Koroška (Avstrija)
ljudski običaji
poroka
svatbeni običaji
Ziljska dolina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR