Opis

Znanstvena revija Traditiones prinaša recenzirane znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem ali tujih jezikih, ki obravnavajo različne teme s področja slovenske, evropske in zunajevropske etnologije, folkloristike in sorodnih ved. Razvrščeni so v razdelke Razprave in razgledi, Gradivo, Knjižne ocene in poročila. Članki so opremljeni z izvlečki in obširnejšimi povzetki v tujih jezikih.

Do leta 2004 je bila založnik revije Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), odtlej je sozaložnik.

 

Naslovi
Traditiones 47/3
Traditiones

Leto: 2017
Traditiones 47/1-2
Traditiones

Leto: 2017
Traditiones 45/3
Estonia Online
Traditiones

Leto: 2016
Traditiones 44/3
Traditiones

Leto: 2015
Traditiones 43/3
Volunteering
Prostovoljenje
Traditiones

Uredila: Dan Podjed, Jurij Fikfak, Jurij Fikfak
Leto: 2014
Traditiones 43/2
Traditiones

Leto: 2014
Traditiones 43/1
Leaders and Heroes of the Nation
Vodje in junaki naroda
Traditiones

Uredil: Jurij Fikfak
Leto: 2014
Traditiones 42/2
Traditiones

Leto: 2013
Traditiones 42/1
Traditiones

Leto: 2013
Traditiones 41/2
Traditiones

Leto: 2012
Traditiones 41/1
Ritual Year?
Traditiones

Leto: 2012

Založnika

Založba ZRC • Slovenska akademija znanosti in umetnosti

ISSN

0352-0447

ISSN (elektronska izdaja)

1855-6396

Specifikacija

mehka vezava • 16,5 × 24 cm

Cena

18.00 EUR (letna naročnina)
12.00 EUR (letna naročnina za študente)
12.50 EUR (posamezna številka)