Naslov:
The interplay of performances, performers, researchers, and heritages
Uredila:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Monografija se osredinja na triado: uprizoritve, ustvarjalci in raziskovalci. Ti so ugotovili, da so vsi deli triade povezani in sovisni. Vendar raziskovalci niso edini, ki raziskujejo kulturno dediščino, tudi ustvarjalci berejo strokovno literaturo in iščejo stik z raziskovalci. Aktualna so vprašanja o oblikovanju in poustvarjanju kulturne dediščine na eni strani in na drugi okviri Unescove opredelitve.

V knjigi so povezana gledišča raziskovalcev in ustvarjalcev, da bi odkrili, kako oblikujejo in soustvarjajo rituale, tako teoretično kakor praktično. Obravnavani so naslednji problemi:

  • stiki med raziskovalci in (po)ustvarjalci in njihovi pogledi, strategije
  • pogajanja in prenos znanja med njimi,
  • ustvarjalci kot domači raziskovalci in vez med uprizoritvami in raziskovalci,
  • ustvarjalci, uprizoritve, raziskovalci in Unescova oznaka kulturne dediščine,
  • kulturne ustanove, izobraževanje ustvarjalcev folklore.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-424-9

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 269 strani

Cena

20,00 EUR (redna)
17,00 EUR (klubska)