Skip to main content
Text & Reality
Text & Wirklichkeit


Uredili: Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek
Leto: 2005


Delo odpira nekatere temeljne dileme razmerja med resničnostjo in njenim ubesedovanjem. Osvetlili so jih strokovnjaki različnih disciplin, ki jih povezuje temeljno semiotično stališče o tekstu kot kompleksnem znaku, katerega funkciji sta reprezentiranje resničnosti in pragmatično umeščanje govorečega/spoznavajočega subjekta v to resničnost.

Prispevki načenjajo vprašanja, ki so danes v središču pozornosti humanistike in družboslovja. Najprej odpirajo vprašanje meje, ki konstituira vsako razmerje in dojemanje realnega in simbolnega kot prostor nenehnega pogajanja – dialoga. Lotevajo se novega pojmovanja telesnosti, s katero subjekt vstopa in odpira različne diskurze in različne performanse (gledališke, ritualne, glasbene idr.). Pri tem imajo odločilno vlogo mediji in nove, digitalne tehnologije, ki so zamajali staro ontološko gotovost. Tako kvalitativne kot kvantitativne analize pa omogočajo novo razumevanje besedil.

Besedila odlikuje doslednost v rabi znanstvenega in teoretskega aparata, ki hkrati zagotavlja učinkovito komunikacijo z bralcem.Kazalo vsebine

Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek: Introduction

Transgressing Boundaries

Miha Javornik: Signifier Versus Signified – To the Question of Boundaries in Times of Globalization

Peter Deutschmann: Texte um die Welt, Welten um den Text. Kritik der semiotischen Fiktionalitätstheorie

Marko Juvan: Spaces, Transgressions, and Intertextuality

Janez Justin: Text, Indexical Background Representations, and Representations of the Past

Jurij Fikfak: Re-constructed Rituals between Reality and Imagination

Empirical Text Semiotics

Peter Grzybek, Emmerich Kelih, Ernst Stadlober: Empirische Textsemiotik und quantitative Text-Typologie

Jana Kusendová: Lexical Richness in Slavic Texts

Discourses & Sign Processes

W. G. Kudszus: Dichtung und Wahrheit in den Wolfsmann-Texten: Freuds Beiwerk und Peter Rosegger

Dagmar Rieger: Traumnovelle and Eyes Wide Shut. Phantasma and Deception, or: A World behind the Mirror?

Rajko Muršič: Ethnographic Experience, Understanding and Narratives in the Discourse of Popular Music

Elisabeth List: Leiblichkeit, Realität und Virtualität in semiotischer Perspektive

Blaž Lukan: Actor’s Body as Text

Barbara Orel: The Question of the Point of View. The Spectator as the Melting Point of Fiction and Reality

Sabine Prokop: Die Illusion der Wirklichkeit

Gloria Withalm: Der filmische Text und seine selbstreflexive Materialität

Jeff Bernard: Drogen »report«

Christian Müller: Die Sichtbarkeit der Welt. Ethische Reflexionen zum Diskurs der Medien

Authors / Autor/inn/en – CV’s


Ključne besede
mednarodna posvetovanja
semiotika
sociolingvistika
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR