Opis

Knjiga prinaša pregled slovenskega bajeslovja pri čemer se opira na zgodovinsko in ljudsko pripovedno gradivo. Predstavljenih je preko 150 bajeslovnih bitij v kontekstu z vlogo, ki jo imajo v slovenskem pripovednem izročilu. Klasificirani so po tipih, značilnostih, atributih in po sporočilnosti znotraj vsebin in motivov, kjer se pojavljajo; dodan pa je tudi krajši slovar bajeslovnih bitij. Material je analiziran v kontekstu tovrstnega evropskega izročila, vključeni pa so tudi nekateri neevropski koncepti. Avtorica predstavi svoje teorije in interpretacije tega izročila in jih primerja z ugotovitvami domačih in tujih raziskovalcev. Knjiga prinaša nova izhodišča in klasifikacijo bajeslovnih likov skozi vire od katerih so nekateri tukaj objavljeni prvič.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-428-7

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 284 strani

Cena

razprodano