Skip to main content
Slovenski etnološki leksikon


Uredil: Angelos Baš
Leto: 2004


Temeljna sinteza preteklih in sodobnih etnoloških in folklorističnih preučevanj prinaša več ko 6000 geselskih besedil o več kot 50 tematskih področij, ki povzemajo spoznanja o materialni, družbeni in snovni kulturi, zgodovini, teoriji in metodologiji raziskovanja (splošni instrumentarij, besedila o posamičnih raziskovalcih, ustanovah in publikacijah). Skoraj šest desetletij stara zamisel o pripravi etnološkega besednjaka je prerasla v širšo leksikonsko obliko, pri kateri so sodelovali skoraj vsi poklicni etnologinje in etnologi in tudi drugi strokovnjaki. Delo je namenjeno strokovnjakom in širšemu bralskemu krogu.

Knjiga je bila doslej dvakrat ponatisnjena (2007, 2011).Redna cena
111,83 €


Cena
naprodaj v knjigarni Azil


Ključne besede
etnologija
leksikoni
Slovenija
slovenska ljudska kultura
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR