Naslov:
Slovenski etnološki leksikon
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Temeljna sinteza preteklih in sodobnih etnoloških in folklorističnih preučevanj prinaša več ko 6000 geselskih besedil o več kot 50 tematskih področij, ki povzemajo spoznanja o materialni, družbeni in snovni kulturi, zgodovini, teoriji in metodologiji raziskovanja (splošni instrumentarij, besedila o posamičnih raziskovalcih, ustanovah in publikacijah). Skoraj šest desetletij stara zamisel o pripravi etnološkega besednjaka je prerasla v širšo leksikonsko obliko, pri kateri so sodelovali skoraj vsi poklicni etnologinje in etnologi in tudi drugi strokovnjaki. Delo je namenjeno strokovnjakom in širšemu bralskemu krogu.

Knjiga je bila doslej dvakrat ponatisnjena (2007, 2011).

Založnik

Mladinska knjiga

ISBN

978-86-11-16654-4

Specifikacija

trda vezava • 730 strani

Cena

111,83 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil