Naslov:
Rozajanski serčni romonenj
La lingua resiana del cuore
Rezijanska srčna govorica
Avtorica:
Drugi avtorji:
zbral in uredil Roberto Dapit
prevod pesmi v slovenski knjižni jezik Marija Pirjevec
pregled prevedenih besedil pesmi Milko Matičetov
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Pesniška zbirka Rozajanski serčni romonenj je vzklila sredi rožnih in sončnih dolov pod goro Kanin. Pesmi so zrasle iz trde rezijanske zemlje in bodo zdaj, ko jim je končno dano zagledati luč sveta, lahko razkrivale globoko doživeti rezijanski svet in rezijanske ljudi. Čeprav v avtoričinem pesniškem svetu ni prav veliko vplivov domače ljudske pesmi, pa je vendarle v mnogih njenih pesmih čutiti odsev rezijanske kulture in načina življenja. Zato je zbirka zanimiva tudi z vidika spoznavanja ljudskega izročila in kulture in ima tudi posebno etnološko vrednost. Pesmi so objavljene rezijanščini, slovenščini in italijanščini in so tako dostopne ne le domačinom in tistim redkim, ki razumejo rezijansko, pač pa tudi številnim drugim bralcem v Sloveniji in tujini.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

Università degli studi di Udine; Centro Internazionale sul Plurilinguismo

ISBN

961-6500-37-6

Specifikacija

trda vezava • 19 × 23 cm • 137 strani

Cena

razprodano