Opis

Zbirka videokaset je namenjena objavam različnih oblik vizualnih tekstov, od grobega gradiva do pravih dokumentarcev. Posamezne izdaje prinašajo prikaz raziskovalnega dela na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU, portrete znanstvenikov in njihovega dela, tematske prikaze s področja naravne in kulturne dediščine ter starejše vizualno gradivo s tega področja, ki doslej še ni bilo objavljeno.

 

Naslovi
Pokrajine v Sloveniji
Podobe znanosti 6

Avtorja: Drago Perko, Naško Križnar
Leto: 1996
Zgodba o neandertalčevi piščalki [drugi natis]
Podobe znanosti 5

Avtorji: Ivan Turk, Janez Dirjec, Naško Križnar
Leto: 1997
Lavfarji v Cerknem
Priloga zborniku Etnološki film med tradicijo in vizijo
Podobe znanosti 4

Avtorji: Peter Brelih, Boris Brelih, Niko Kuret
Leto: 1997
Peka božičnega kruha [drugi natis]
Podobe znanosti 3

Avtorja: Marija Makarovič, Naško Križnar
Leto: 2003
Bogo Grafenauer 1916–1995 [drugi natis]
Oris življenja in dela
Podobe znanosti 2

Avtorja: Darja Mihelič, Naško Križnar
Leto: 2003
Po sledovih pračloveka v Idrijskem hribovju [drugi natis]
Podobe znanosti 1

Avtorji: Ivan Turk, Janez Dirjec, Naško Križnar
Leto: 1997

Založnik

Založba ZRC

Specifikacija

VHS / internetna objava