Naslov:
Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah (zbornik). Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine
Die Sennhütten in den Ostalpen (Sammelband). Die Bautypologie und der Schutz der Sennhütten
Uredil:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik razprav prinaša nove poglede na raziskovanje planšarskega stavbarstva in odkriva nekatere vzroke nastanka različnih stavbnih tipov na vzhodnoalpskem ozemlju. Vsebuje tudi bogato ilustrativno gradivo, ki omogoča njihovo medsebojno primerjavo. Knjiga je razdeljena na tri poglavja, in sicer prvi splošni del, drugo najobširnejše poglavje je posvečeno stavbni tipologiji, tretje pa problemom spomeniškega varstva planšarskih objektov. Besedila so napisali M. Vojvoda, A. Novak., O. Moser, T. Cevc, T. Dolžan, V. Hazler, V. Kopač, I. Miklavčič-Brezigar, A. Furlan, G. Pezzato, B. Furrer, E. Hubatschek, H. Keim, J. Bizjak, S. Gaberšček, H. Gschnitzer in V. Knific. Razprave so bile predstavljene na mednarodnem posvetovanja v Ukancu med 7. in 9. junijem 1995. Tujejzični referati imajo slovenski, prispevki slovenskih piscev pa nemški povzetek.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6182-04-8

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 216 strani • 188 risb, zemljevidov, črnobelih in barvnih slik

Cena

razprodano