Skip to main content
Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah (zbornik). Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine.
Die Sennhütten in den Ostalpen (Sammelband). Die Bautypologie und der Schutz der Sennhütten.


Uredil: Tone Cevc
Leto: 1995


Zbornik razprav prinaša nove poglede na raziskovanje planšarskega stavbarstva in odkriva nekatere vzroke nastanka različnih stavbnih tipov na vzhodnoalpskem ozemlju. Vsebuje tudi bogato ilustrativno gradivo, ki omogoča njihovo medsebojno primerjavo. Knjiga je razdeljena na tri poglavja, in sicer prvi splošni del, drugo najobširnejše poglavje je posvečeno stavbni tipologiji, tretje pa problemom spomeniškega varstva planšarskih objektov. Besedila so napisali M. Vojvoda, A. Novak., O. Moser, T. Cevc, T. Dolžan, V. Hazler, V. Kopač, I. Miklavčič-Brezigar, A. Furlan, G. Pezzato, B. Furrer, E. Hubatschek, H. Keim, J. Bizjak, S. Gaberšček, H. Gschnitzer in V. Knific. Razprave so bile predstavljene na mednarodnem posvetovanja v Ukancu med 7. in 9. junijem 1995. Tujejzični referati imajo slovenski, prispevki slovenskih piscev pa nemški povzetek.Cena
razprodano


Ključne besede
etnologija
pastirji
planšarije
planšarske stavbe
planšarstvo
podeželska arhitektura
posvetovanja
stavbna dediščina
tipologija
vzhodne Alpe
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR