Pioneers of Jewish Ethnography and Folkloristics in Eastern Europe

Avtor: Haya Bar-Itzhak
Leto: 2010


Knjiga zapolnjuje vrzel v poznavanju judovske etnografije in folkloristike v vzhodni Evropi in bralce seznanja z izbranimi in izjemnimi prispevki raziskovalcev, ki so teoretično gradili disciplino v času, ko so bile judovske etnološke raziskave še v zametkih. Ob predstavitvi izjemnih dosežkov posameznikov prinaša tudi prevode nekaterih njihovih najpomembnejših del.

Na področju judovske etnografije in folkloristike v vzhodni Evropi je bilo v preteklosti razmeroma malo objav, pa še te so po večini obravnavale zgolj zbirke folklornega materiala. Toda celo v času, ko so bile judovske etnološke raziskave še v svojih zametkih, so nekateri znanstveniki opazno prispevali k teoretičnim temeljem discipline. Knjiga se osredotoča prav na te izjemne prispevke in istočasno prinaša tudi predstavitev prvih judovskih folkloristov in njihovih teoretskih spoznanj, kakor tudi prevode nekaterih njihovih najpomembnejših del.

Pionirji, ki so se ukvarjali z judovskim ljudskim izročilom, in folkloristike so obravnavali številne teme in žanre: z ljudskim pripovedništvom, pesmimi, humorjem, vici, šaljivimi zgodbami, verovanji, šegami, ljudsko medicino, ljudsko umetnostjo in materialno kulturo. Prav tako so odkrivali povezave in sorodnosti med folkloro in zgodovino ter med folkloro in literaturo. Večina raziskovalnih vprašanj, ki so si jih zastavljali, še danes zaposlujejo raziskovalce. Odgovori, ki so jih dali oni ostajajo relevantni do današnjih dni in predstavljajo stopnice, ki vodijo k pravim odgovorom tudi v prihodnosti.Cena
razprodano


Ključne besede
etnologi
etnologija
humor
judovska folkloristika
judovsko ljudsko slovstvo
Vzhodna Evropa
zborniki
židovsko ljudsko izročilo
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR