Naslov:
Fiabe resiane. Dall'archivio dell'Istituto di etnologia slovena ZRC SAZU e dalla raccolta privata di Roberto Dapit
Rezijanske pravljice. Iz arhiva Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in privatne zbirke Roberta Dapita
Pravice po rozajanskin
Posnela:
Drugi avtorji:
spremno besedilo, izbor zvočnega gradiva in prevod Roberto Dapit, Monika Kropej
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Predstavljenih je sedem rezijanskih pravljic: na zgoščenki v govorjeni besedi po magnetofonskih posnetkih akademika Milka Matičetovega, v knjigi pa v slovenskem in italijanskem prevodu. Eno izmed pravljic je nedavno posnel Roberto Dapit v Liščacih v Reziji (Italija), in je vključena v ta izbor zato, da bi pokazali, kako ljudsko pripovedništvo v Reziji še naprej živi. Pravljice, ki jih lahko poslušamo na tej zgoščenki, so bile zbrane iz arhivskih posnetkov in pripovedovane v vseh glavnih rezijanskih jezikovnih področjih oz. predstavljajo štiri različne govorne skupine rezijanskega narečja območij Solbice, Osojan, Bile in Njive. Delo je nastalo v okviru bilateralnega projekta ZBORZBIRK Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom.

Založnik

Založba ZRC

Soizdajatelj

dipartimento di Lingue e Letterature Straniere; Universitá degli Studi di Udine

ISBN

978-961-254-689-2 (knjižica)

Specifikacija

CD-plošča • 65 min, 40 s • spremna knjižica (59 str.)

Cena

ni več na zalogi