Človek v Alpah. Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah

Uredil: Tone Cevc
Leto: 2006


Zbornik v 18 prispevkih predstavlja rezultate arheoloških in etnoloških raziskav zadnjih desetih letih v slovenskem visokogorju, po večini s planin v Kamniško-Savinjskih in v Julijskih Alpah. Prikazani so najnovejši dokazi o prisotnosti človeka in gospodarski izrabi prostora v prazgodovini, antiki in srednjem veku. Vsebino prispevkov dopolnjujejo in bogatijo številne barvne fotografije, zemljevidi in risbe. Razprave imajo povzetke v nemščini.

Alpe so eno najvabljivejših geografskih območij, ki priteguje raziskovalce s svojo bogato, večtisočletno kulturno tradicijo. Slovenija v zadnjem desetletju pospešuje raziskave v Kamniško-Savinjskih in Julijskih Alpah: nekatere pomembnejše znanstvene rezultate arheoloških in etnoloških raziskav predstavlja zbornik Človek v Alpah, kjer je objavljeno 18 prispevkov o lovski, metalurški in pastirski kulturi v slovenskih Alpah, po večini s planin v Kamniško-Savinjskih Alpah.

Najnovejša znanstvena spoznanja o kultiviranosti Vzhodnih Alp v prazgodovini, antiki in srednjem veku pomenijo velik prispevek k uveljavitvi našega ozemlja v sklopu celotnega alpskega prostora. Zbornik s široko vsebinsko tematiko predstavlja obogatitev kulturnega in turističnega horizonta na širšem alpskem območju, saj so prispevki – čeprav znanstveno zastavljeni – mikavni tudi za širši krog bralcev, ki jih privlačijo teme iz življenja in kulture človeka v Alpah.Kazalo vsebine

Tone Cevc, Spremna beseda / Vorwort

Odkrivanje človekove navzočnosti v visokogorju Alp / Entdeckung der Anwesenheit des Menschen im Hochgebirge Alpen

Jana Horvat, Arheološke raziskave v slovenskem visokogorju (Archäologische Erforschungen im slowenischen Hochgebirge)

Jana Horvat, Arheološki sledovi v slovenskem visokogorju (Archäologische Zeugnisse im slowenischen Alpengebiet)

Miran Bremšak, Odkrivanje arheoloških najdišč v slovenskem visokogorju (Entdeckung archäologischer Fundorte im slowenischen Hochgebirge)

France Malešič, Naključno arheološko odkritje v Lepi glavi (1765 m) (Zufällige archäologische Entdeckung auf der Lepa glava (1765 m))

Lovec / Jäger

Boštjan Odar, Ledenodobni lovci v visokogorju (Eiszeitjäger)

Matija Turk, Mezolitski lovci pod Krnom (Mesolithische Jäger am Fusse des Krn)

Rudar / Bergmann

Janez Bizjak, Rudarjenje v visokogorju Julijskih Alp (Bergbau im Hochgebirge der Julischen Alpen)

Marija Ogrin, Arheološke raziskave v Julijskih Alpah. Bohinj in Blejski kot (Archäologische Erforschungen der Julischen Alpen. Bohinj und Bleder Winkel)

Pastir / Hirte

Tone Cevc, Arheološki dokazi o pašništvu v alpskem visokogorju. Pogledi etnologa (Archäologische Beweise für die Sennwirtschaft im alpinen Hochgebirge. Ansichten eines Ethnologen)

Tone Cevc, Verovanja v Alpah (Glaubensformen in den Alpen)

Timotej Knific, Bronasti in železni zvonci iz planin v Kamniških Alpah (Eisenglocken von den Kamniker Alpen (aus archäologischer Sicht))

Andrej Pleterski, Zgodnjesrednjeveška poselitev na Bleku pod planinskim domom na Krvavcu. Predhodno poročilo o arheologiji povedke (Frühmittelalterliche Besiedlung von Na Bleku unterhalb der Berghütte auf dem Krvavec. Präliminarbericht über eine archäologische Erzählung)

Luka Peršič, Analiza hišne lončenine s Krvavca (Analyse von Gebrauchskeramik vom Krvavec)

Katarina Katja Predovnik, Srednjeveška in novoveška lončenina s planin v Kamniško-Savinjskih Alpah (Mittelalterliche und neuzeitliche Keramik der Almen in den Kamniker Alpen)

Janja Železnikar, Arheološko odkritje ovalne pastirske bajte na Veliki planini (Archäologische Entdeckung einer ovalen Sennhütte auf der Velika planina)

Benjamin Štular, Prostor Blejskih planin v srednjem veku (Raum der Bleder Almen im Mittelalter)

Tone Cevc, Kdaj so začeli v planinah sirariti? Po sledeh arheoloških najdb in zgodovinskih virov do spoznanj o začetkih sirarjenja v planinah na Slovenskem (Wann begann die Käseherstellung auf den Almen? Auf den Spuren archäologischer Funde und historischer Quellen zu den Anfängen der Käseherstellung auf den Almen im slowenischen Raum)

Kulturna dediščina / Kulturerbe

Andreja Breznik, Kulturna dediščina alpskih planin. Primer arheološkega parka na Krvavcu (Kulturerbe auf den alpinen Almen. Konzept eines archäologischen Parkes auf dem Krvavec)

Avtorji / Authoren
Cena
razprodano


Ključne besede
Alpe
arheologija
arheološka najdišča
arheološke najdbe
arheološke raziskave
zborniki
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR