Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri

Avtorica: Mojca Ravnik
Leto: 1996


Etnološka terenska raziskava o sorodstvu je potekala med letoma 1989 in 1994 v vaseh pod Kraškim robom in v visokem zaledju Slovenske Istre. Avtorica je zbirala pripovedi domačinov, iz njihovih spominov in družinskega izročila je odkrivala značilnosti v obliki in sestavi družin, skupin sorodnikov in sosesk v istrskih vaseh. V njih je spoznala bistvene sestavine za razumevanje načina življenja v istrski notranjosti – družinskih, sorodstvenih in sosedskih odnosov, življenjskih usod, stavbarstva, nastanka, razvoja in propada zaselkov in naselij in izseljevanja prebivalcev. Jedro so poglavja o dedovanju in delitvi premoženja, o sorodstveni sestavi družine in soseske, o povezanosti sorodstva, sosedstva in naselbinske strukture, o graditvi hiše kot družinskem podvigu, o izseljevanju iz Istre ter selitvah Istranov v Trst in druge kraje ob obali. V knjigi se ves čas uspešno prepleta znanstveni opis z živostjo pripovedi domačinov.Cena
razprodano


Ključne besede
družina
družinske zveze
etnologija
Istra
Slovenija
sorodstvene zveze
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR