Naslov:
Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri
Avtorica:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Etnološka terenska raziskava o sorodstvu je potekala med letoma 1989 in 1994 v vaseh pod Kraškim robom in v visokem zaledju Slovenske Istre. Avtorica je zbirala pripovedi domačinov, iz njihovih spominov in družinskega izročila je odkrivala značilnosti v obliki in sestavi družin, skupin sorodnikov in sosesk v istrskih vaseh. V njih je spoznala bistvene sestavine za razumevanje načina življenja v istrski notranjosti – družinskih, sorodstvenih in sosedskih odnosov, življenjskih usod, stavbarstva, nastanka, razvoja in propada zaselkov in naselij in izseljevanja prebivalcev. Jedro so poglavja o dedovanju in delitvi premoženja, o sorodstveni sestavi družine in soseske, o povezanosti sorodstva, sosedstva in naselbinske strukture, o graditvi hiše kot družinskem podvigu, o izseljevanju iz Istre ter selitvah Istranov v Trst in druge kraje ob obali. V knjigi se ves čas uspešno prepleta znanstveni opis z živostjo pripovedi domačinov.

Založnika

Založba ZRC • Lipa, d. o. o.

ISBN

961-6182-21-8 (ZRC SAZU)

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 306 strani

Cena

razprodano