Naslov:
Bohinj und seine Almen. Begegnung mit der Almwirtschaft und Almkultur in Slowenien
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Poljudnoznanstvena publikacija je prevod slovenske izdaje Bohinj in njegove planine. Srečanja s planšarsko kulturo iz leta 1992. Uvodoma sta predstavljeni zemljepisna in zgodovinska podoba Bohinja, tamkajšnjih naselij in stavbarstva. Planinska paša je obravnavana v okviru širšega kulturnozgodovinskega pregleda koriščenja visokogorskih naravnih virov (poleg pašništva še gozdarstvo, rudarstvo, fužinarstvo in oglarstvo). Natančno so popisane tako opustele kot še delujoče planine, stavbe na vaških senožetih, v senožetnih, nižjegorskih in visokogorskih planinah, košnja in spravilo sena, življenje in delo pastirjev, majarc in majarjev ter sirarjev. V sklepu so še predstavitve Planšarskega muzeja v Stari Fužini, podobe planine Velo polje v času prvega vzpona na Triglav ter predstavitev Triglavskega narodnega parka. Knjigo dopolnjuje seznam narečnih besed ter bogato in nazorno slikovno gradivo.

Založnik

Didakta

ISBN

86-7707-051-6

Specifikacija

trda vezava • 21 × 11 cm • 152 strani

Cena

razprodano