Naslov:
Bogo Grafenauer 1916–1995 [prvi natis]. Oris življenja in dela
Avtorja:
Drugi avtorji:
moderator Peter Vodopivec
glasba Aldo Kumar
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zgodovinar Bogo Grafenauer (1915–1995) je poznan slovenski javnosti kot pisec zgodovine naseljevanja Slovencev in zgodovine kmečkih uporov ter kot profesor zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Dokumentarni video film prikazuje njegovo življenje in delo po spominih njegove hčerke, zgodovinarke Darje Mihelič. Na ta način se nam pokaže Bogo Grafenauer tudi kot oče in soprog, ne samo kot znanstvenik, univerzitetni profesor in akademik. V filmu so uporabljeni doslej neobjavljeni posnetki razgovora z Bogom Grafenauerjem o njegovem življenju in delu.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-10-4

Specifikacija

VHS • 27 min

Cena

ni več na zalogi