Avstro-Ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci I.. Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška

Uredili: Ingrid Slavec Gradišnik, Monika Kropej Telban
Leto: 2016


Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci je komentiran prevod etnografskih poglavij o Slovencih iz knjižne zbirke Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, ki je nastajala v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja na pobudo prestolonaslednika nadvojvode Rudolfa (1858–1889) kot domoznanska zbirka z enciklopedičnimi ambicijami. Izhajala je v nemški in madžarski redakciji, po snopičih, ki so zvezani v 24 oz. 21 knjigah, izdanih na Dunaju in v Budimpešti. Vsebina je v vseh razporejena v enotnem zaporedju poglavij o pokrajinskih značilnostih, predzgodovini, zgodovini, narodopisju, glasbi, književnosti, arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu, obrti in gospodarskem življenju. Cilj dela je bila enakovredna predstavitev vseh narodov dvojne monarhije, ki bi prispevala h krepitvi in spoštovanju »različnosti v enosti«. V tej knjigi so objavljena poglavja o Štajerski, Porabju in Prekmurju ter Koroški, spremljajo jih komentarji o značaju zbirke in o obravnavah slovenske narodopisne podobe, materialne kulture ter pripovednega in pesemskega izročila.

Druga knjiga (Kranjska in Primorje) je izšla leta 2018.Kazalo vsebine

Ingrid Slavec Gradišnik, Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi
Uredniška opomba

AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA V BESEDI IN PODOBI. SLOVENCI I.

ŠTAJERSKA – K narodopisju
Ljudsko življenje, šege in povedke Slovencev / Franz Hubad
Jezik Slovencev / Josef Šuman
Fizične značilnosti prebivalstva / Emil Zuckerkandl

ONSTRAN DONAVE
Vendi v Zalski in Žalski županiji / Valentin Bellosics
Koroška – K narodopisju
Ljudski značaj, noše, šege in navade / Rudolf Waizer in Franz Franzisci
Miti, povedke in ljudske pesmi Slovencev / Johann Scheinigg

KOMENTARJI
Helena Ložar Podlogar, Slovenska ljudska kultura v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi
Maja Godina Golija, Materialna kultura Slovencev v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi. Med političnimi interesi in artefakti
Monika Kropej Telban, Pripovedno in pesemsko izročilo v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobiŠe ...

Iztok Ilich: Knjižne ocene in poročila; Glasnik SED, 25/3-4 (2018), str. 78-79

Milan Vogel: STROKOVNO, POUČNO IN ZDRUŽEVALNO; Delo 3.1.2017

Iztok Ilich: AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA V BESEDI IN PODOBI; Bukla 28.11.2016

V BESEDI IN PODOBI; Demokracija 24.11.2016

AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA V BESEDI IN PODOBI – Slovenci 1.; Reporter 10.10.2016

 Cena
razprodano


Ključne besede
19. st.
Avstro-Ogrska
domoznanstvo
etnografija
habsburška monarhija
Koroška
ljudska kultura
materialna kultura
narodopisje
Porabje
Prekmurje
Slovenci
slovenska ljudska kultura
slovensko ljudsko izročilo
slovstvena folklora
Štajerska
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR