Opis

Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi – Slovenci je komentiran prevod etnografskih poglavij o Slovencih iz knjižne zbirke Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, ki je nastajala v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja na pobudo prestolonaslednika nadvojvode Rudolfa (1858–1889) kot domoznanska zbirka z enciklopedičnimi ambicijami. Izhajala je v nemški in madžarski redakciji, po snopičih, ki so zvezani v 24 oz. 21 knjigah, izdanih na Dunaju in v Budimpešti. Vsebina je v vseh razporejena v enotnem zaporedju poglavij o pokrajinskih značilnostih, predzgodovini, zgodovini, narodopisju, glasbi, književnosti, arhitekturi, slikarstvu in kiparstvu, obrti in gospodarskem življenju. Cilj dela je bila enakovredna predstavitev vseh narodov dvojne monarhije, ki bi prispevala h krepitvi in spoštovanju »različnosti v enosti«. V tej knjigi so objavljena poglavja o Štajerski, Porabju in Prekmurju ter Koroški, spremljajo jih komentarji o značaju zbirke in o obravnavah slovenske narodopisne podobe, materialne kulture ter pripovednega in pesemskega izročila.

Druga knjiga (Kranjska in Primorje) je izšla leta 2018.

Kazalo vsebine

Ingrid Slavec Gradišnik, Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi
Uredniška opomba

AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA V BESEDI IN PODOBI. SLOVENCI I.

ŠTAJERSKA – K narodopisju
Ljudsko življenje, šege in povedke Slovencev / Franz Hubad
Jezik Slovencev / Josef Šuman
Fizične značilnosti prebivalstva / Emil Zuckerkandl

ONSTRAN DONAVE
Vendi v Zalski in Žalski županiji / Valentin Bellosics
Koroška – K narodopisju
Ljudski značaj, noše, šege in navade / Rudolf Waizer in Franz Franzisci
Miti, povedke in ljudske pesmi Slovencev / Johann Scheinigg

KOMENTARJI
Helena Ložar Podlogar, Slovenska ljudska kultura v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi
Maja Godina Golija, Materialna kultura Slovencev v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi. Med političnimi interesi in artefakti
Monika Kropej Telban, Pripovedno in pesemsko izročilo v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi

Še ...

Iztok Ilich: Knjižne ocene in poročila; Glasnik SED, 25/3-4 (2018), str. 78-79

Milan Vogel: STROKOVNO, POUČNO IN ZDRUŽEVALNO; Delo 3.1.2017

Iztok Ilich: AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA V BESEDI IN PODOBI; Bukla 28.11.2016

V BESEDI IN PODOBI; Demokracija 24.11.2016

AVSTRO-OGRSKA MONARHIJA V BESEDI IN PODOBI – Slovenci 1.; Reporter 10.10.2016

 

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-913-8

Specifikacija

trda vezava • 24,5 × 18 cm • 240 strani

Cena

24,00 EUR (redna)
19,00 EUR (klubska)