Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
People-centred Development Approaches in Practical and Learning Environments
Kratica:
PEOPLE
Sodelavci:
 
Trajanje:
1. december 2016–31. oktober 2019
Opis

Projekt se osredinja na neskladja med znanji, ki jih študentje humanistike in družboslovja pridobijo med študijem, ter veščinami, ki jih od diplomantov pričakujejo delodajalci iz gospodarstva. Predvsem na področjih antropologije, sociologije, psihologije in drugih sorodnih področjih pomanjkanje praktičnih izkušenj, pridobljenih med študijem, vpliva na manjše možnosti zaposlovanja diplomantov v gospodarstvu in prispeva k večji stopnji brezposelnosti mladih, ki končajo študij. V projektu bomo zato oblikovali interdisciplinarne skupine študentov, v katerih bodo preskušali in izboljševali izdelke in storitve partnerjev iz gospodarstva ter iskali nove razvojne priložnosti in rešitve za podjetja. Sodelovanje z industrijskimi partnerji pri reševanju konkretnih razvojnih izzivov bo za študente svojevrstna raziskovalna izkušnja in oblika pridobivanja novih spretnosti in veščin, podjetjem pa bo pomagalo pri razvoju novih rešitev ter spoznavanju in zaposlovanju mladih in perspektivnih kadrov.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

ZRC SAZU • Metronik (Slovenija) • Kemuri (Združeno kraljestvo) • Durham University (Združeno kraljestvo) • Vrije Universiteit Amsterdam (Nizozemska) • Alliander (Nizozemska) • Karlova Univerza v Pragi (Češka) • VUPS (Češka

Finančni vir

Evropska komisija, ERASMUS+