ETNOLOŠKA KULTURNA DEDIŠČINA - ZBIRANJE, VREDNOTENJE IN VAROVANJE GRADIVA, ARHIVOV IN DOKUMENTACIJE (PROJEKT NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE)

Osnovni Podatki

Opis


Cilj projekta je zbiranje, vrednotenje in varovanje etnološkega arhiva: unikatnega pisnega gradiva (rokopisi, družinski arhivi, zapuščine raziskovalcev in zbiralcev), audio-vizualnega gradiva (risbe, dokmentacija arhitekture, načrti, fotografije, diapozitivi, filmi in video, zvočni posnetki). Začelo se je z enotnim urejanjem starih slik in fotografij in slikovega gradiva, ki nastaja ob raziskavah, ki so v teku. V skupno mrežo, v katero so vključeni vsi sodelavci inštituta, je bila uvedena tabela v Excelu, prilagojena tako, da vsak raziskovalec lahko gradivo razvršča po krajih, regijah in podrobni etnološki klasifikaciji. Zbirka v digitalni obliki, v podatkovni bazi v programu Access, bo omogočila uporabniku iskanje gradiva na različne načine (etnološka klasifikacija, gesla, avtor, kraj, regija, čas) in predogled skeniranega materiala v enem od grafičnih programov (npr. Corel Photo Paint). Ko bodo v njej povezane vse enote inštitutskih zbirk, bo sodelavcem inštituta in zunanjim uporabnikom nudila pregled nad celotnim gradivom. V okviru projekta se izdelujejo tudi foto CD in zgoščenke.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
temeljne raziskave
večpredstavnost
kulturna dediščina
podatkovne zbirke
arhivi
pisna in avdiovizualna dokumentacija
etnologija
identiteta

Raziskovalna področja
Kulturna antropologija, etnologija S220
Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H100