Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Struggling against Early School Leaving with an Education to Opera
Kratica:
EducOpera
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. september 2017–31. avgust 2019
Opis

Projekt omogoča seznanjanje mladih z nekoč priljubljenimi umetniškimi praksami. Projekt tako identificira uveljavljene prakse in razvija nove, ki povezujejo mlade in opero. Cilji projekta so odkriti skrite talente med mladimi, podpirati kolektivni duh med njimi, višati raven poznavanja kulture ter izboljšati pridobivanje kompetenc, urjenje spomina in spodbujanje pisnega in ustnega izražanja v domačem in tujem jeziku.

Rezultati

REZULTATI PROJEKTA, DOSTOPNI NA https://www.educopera.eu/

- orodje in metoda za prepoznavanje in ocenjevanje kompetenc, ki jih pridobijo najstniki preko izobraževanja z glasbo na splošno in zlasti preko opere in ki bi lahko bile ustrezne spretnostim in kompetencam, zahtevanim v šoli,

- priročnik za izvenšolske mentorje in učitelje, s katerim je omogočena trajnostna raba metode, ki smo jo razvili v okviru projekta,

- e-knjiga s teoretičnim okvirjem o vlogi izvenšolskih dejavnosti pri gradnji mostu med formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem, razvijanju kompetenc mladih v umetniških dejavnostih ter opisom procesa dela v posameznih državah.

OSTALI JAVNO DOSTOPNI REZULTATI:

- opera Všeč si mi

www.youtube.com/watch?v=v8f4_LzTIjw&t=22s

- predstavitveni film

www.youtube.com/watch?v=E1EXOlAXIrs&t=2s

- dokumentarni film Rastemo z opero

www.youtube.com/watch?v=I9CiRIRiHIg&t=79s

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Evropska komisija

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

opera • mladi • prostovoljstvo • kompetence