Zbiranje šolske folklore po spletu

Datum objave: 22. december 2022

Na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU pod vodstvom dr. Saše Babič začenjamo z novim krogom zbiranja šolske folklore po spletu. Želeli bi si zbrati čim več gradiva otroške/šolske folklore po vsej Sloveniji in zamejstvu, v ta namen pa smo sestavili spodnjo anketo, za katero prosimo, da jo posredujete svojim šolajočim se otrokom, lahko pa tudi drugim staršem: 

https://1ka.arnes.si/a/ede17529

Z dobljenimi podatki bomo dopolnili arhiv in jih uporabili v raziskavah konkretnih folklornih vsebin in oblik, razširjenih med šolsko mladino, ter v splošnejših premislekih o folkornih procesih. Anketa je povsem anonimna, vendar so podatki o spolu, letu rojstva, kraju bivanja in šoli zelo pomembni za analizo gradiva. V nobeni obliki pa odgovori ne bodo sledljivi. Otroci in mladostniki lahko anketo rešijo elektronsko ali pa jo natisnejo in pošljejo po navadni pošti na naslov: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Zbiranje sodobne folklore. Otrok/mladostnik bo za reševanje ankete porabil približno 5-10 minut.