Osnovni podatki
30. januar 2016 ob 18:00
Osnovna šola Dornberk

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

T A B O R I   V   V I P A V S K I   D O L I N I

Vabljeni na predstavitev projektne ideje in pogovor o vključevanju stavbne dediščine protiturških taborov  v turistično ponudbo Vipavske doline, ki bo v  soboto 30. 1. 2016 ob 18. uri, v avli OŠ Dornberk.

Pozdravni nagovori:

 • Anton Harej, mestni svetnik MONG, pobudnik projekta
 • Andrej Markočič, vodja kabineta MONG, predsednik LAS
 • Ernesta Drole, vodja območne enote Nova Gorica ZVKDS
 • Štefka Susič, predsednica KS Dornberk
 • Tanja Martelanc (ZRC SAZU): Oris otomanskih vpadov in taborske arhitekture na Goriškem
 • Dr. Špela Ledinek Lozej (ZRC SAZU): Splošna predstavitev projektne ideje
 • Andrejka Ščukovt – konservatorka ZVKDS: Tabori v luči varovanja registrirane nepremične dediščine na primeru Brd in Vipavske doline
 • Dejana Baša (Turistična zveza): Tabori – od ideje do realizacije
 • Nataša Kolenc - arhitektka: Umeščanje projekta TABORI v širši kontekst turističnega razvoja
 • Lili Mahne (Slovensko društvo evalvatorjev): Predstavitev možnih oblik vaške organiziranosti za trajnostni in turistični razvoj
 • Damjana Pavlica (mestna svetnica MONG): Pomen projekta za taborsko naselje v Šempasu
 • Maša Živec-arhitektka: Idejni projekt oživljanja Tabora nad Črničami