Osnovni podatki
9. november 2016 ob 11:00
ZRC SAZU, Dvorana Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU vas v novembrskih dneh vabi na predavanje tujih gostujočih raziskovalcev, in sicer v dvorano Zemljepisnega muzeja na Gosposki ulici 16 v Ljubljani. V sredo, 9. novembra 2016, ob 11. uri bo na sporedu predavanje Fulbrightovega specialista, dr. Roberta Barona, direktorja Državnega sveta za ljudsko umetnost v New Yorku. Predavanje bo v angleškem jeziku.

Dr. Baron bo spregovoril o folklori, ki premošča kulturne meje v srečanjih s tradicionalnimi izvajalci, v srečanjih, oblikovanimi s številnimi vrstami posredovanja. Medtem ko gre pri v živo izvedenih folklornih predstavitvah za takojšnje, participativne kulturne reprezentacije iz oči v oči, pa so tiste, izvedene za javnost, navadno distancirane; njihova neposrednost je odvisna od oblike posredovanja. Robert Baron bo spregovoril o tem, kako doseči neposrednost in kako omogočiti članom skupnosti, da javnosti predstavijo in posredujejo tradicijo v okviru lastnih izraznih sredstev. Posredovanja se zgodijo in so v veliki meri odvisna od strategij in praks kustosov, administrativnega in tehničnega osebja, vladnih uradnikov. Prav tako so odvisna tudi od spodobnosti dialoga med akterji in odprtosti diskurzivnega polja.

Dr. Robert Baron je direktor Državnega sveta New York za ljudsko umetnost (NYSCA) in je nerezidenčni sodelavec W. E. B. Du Bois Inštituta za afriške in afro-ameriške raziskave na harvardski univerzi. Doktoriral in magistriral je na univerzi Pensilvanija, diplomiral pa na univerzi v Čikagu. Program Državnega sveta New York za ljudsko umetnost (NYSCA) zagotavlja dokumentacijo, predstavitev in interpretacije ljudskih umetnosti s strani muzejev, lokalnih umetniških svetov in ljudskih umetniških organizacij.