Osnovni podatki
16. april 2013 ob 11:00
Gosposka 16,Ljubljana

Organizator
Založba ZRC
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Založba ZRC Vas vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo torek, 16. aprila 2013, ob 11. uri, v Dvorani Zemljepisnega muzeja, Gosposka 16, Ljubljana. Predstavljene bodo periodične in knjižne objave Inštituta in Založbe ZRC, ZRC SAZU in izdaje pri drugih založbah. Revije in knjige bodo predstavili uredniki in avtorji. 

 

 Periodika

Traditiones 41 (1 in 2), ur. Jurij Fikfak in Ingrid Slavec Gradišnik

Studia mythologica Slavica 15, 2012, ur. Monika Kropej in Andrej Pleterski

 Knjižne izdaje

Marija Stanonik, Folkloristični portreti iz treh stoletij. Od baroka do moderne. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Vojne na Slovenskem. Pričevanja, spomini, podobe. Ur. Maja Godina Golija. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Boris Čok, V siju mesečine. Ustno izročilo Lokve, Prelož in bližnje okolice (Studia mythologica Slavica Supplementa; Supplementum 5). Ljubljana: Založba ZRC, 2012.

Monika Kropej, Supernatural Beings: From Slovenian Myth and Folktales (Studia mythologica Slavica Supplementa; Supplementum 6. Ljubljana: Založba ZRC, 2012.)

Josip Šašel, Spomini II. Josip Šašel in njegov pomen za kulturno zgodovino koroških Slovencev. Zbornik simpozija o Josipu Šašlu.  Ur. Monika Kropej, Auguštin Malle, Martina Piko-Rustia. Celovec: Mohorjeva, 2012 (Koroški etnološki zapisi; 2012, 5)

Zmago Šmitek (ur.), Rasla je jelka do neba. Zgodbe iz našega ljudskega herbarija. Radovljica: Didakta, 2012 (Zakladnica slovenskih pripovedi).