29

SEP

19:00

Mlekarstvo, sadjarstvo in turšca: alpska prehranska dediščina v objektivu

DEKD - Dnevi evropske kulturne dediščine


Osnovni Podatki

29. september 2021 ob 19:00
Infocenter Triglavska roža Bled

Organizator: Triglavski narodni park, Razvojna agencija Zgornje Gorenjske


Opis

Vabljeni na filmski večer, posvečen alpski kulinariki.

Na filmskem večeru bomo prikazali filme, ki orisujejo (pre)hrano in z njo povezana prizadevanja v Bohinju, na Tolminskem in v Karavankah. Filme so posneli sodelavci Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU in Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR) v okviru mednarodnega projekta AlpFoodway – Interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (2016–2019). Projekt je bil namenjen dokumentaciji in ovrednotenju alpske prehrane ter pripravi podlag za mednarodno nominacijo alpske prehranske dediščine na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

Izbor filmov: 

-        Masovnik na planini Šija, Manca Filak, 9 min

-        Mleko, kafe in sir, Špela Ledinek Lozej, 10 min

-        Franc Kutin o sadjarstvu na domači kmetiji v Čadrgu, Miha Peče, 23 min

-        Turšca v Bohinju, Klemen Klinar, 8 min

fotografija: Planina Podkuk, 2017, foto Špela Ledinek Lozej