24

FEB

13:34

Maske in maskiranje na Slovenskem in v zamejstvuOsnovni Podatki

24. februar 2000 ob 13:34
Ptuj
Opis

Organizatorji: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj

Mednarodna konferenca