Osnovni podatki
24. februar 2000 ob 13:34
Ptuj

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

Organizatorji: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj

Mednarodna konferenca