Osnovni podatki
11. november 1998 ob 12:00 do 14. november 1998 ob 15:00
Gozd Martuljek

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

Organizatorja: Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, Institut für Volkskunde, der Universität Wien