Osnovni podatki
23. april 2013 ob 9:00 do 24. april 2013 ob 17:00
Prešernova dvorana SAZU

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije
Opis

Problematika obravnave ljudi s posebnimi potrebami v historičnih družbah še vedno predstavlja nekoliko mejno in verjetno tudi zato slabo raziskano raziskovalno področje. Procesi izključevanja in vnovičnega vključevanja hendikepiranih v družbo so namreč povezani z različnimi stopnjami samega kulturnega in socialnega razvoja družb in držav v posameznih obdobjih. Če so historične družbe srednjega in novega veka hedikepirane posameznike večinoma izključevale in potiskale na svoje obrobje, se je z modernizacijskimi procesi v 19. stoletju in predvsem z razvojem socialne države v 20. stoletju počasi začenjala njihova vnovična integracija v družbo.

Posebno vlogo pri njihovem vključevanju v družbo so imele različne institucije in organizacije, ki so skrbele za njihovo izobraževanje, razvijale socialne mehanizme in nudile psihološko pomoč. Na Slovenskem so poseben fenomen institucije za slepe in slabovidne, saj se je ta skupina samoorganizirala v eno od najzgodnejših invalidskih organizacij. Da bi izpostavili ta doslej dokaj skromno obravnavani del slovenske zgodovine in ga povezali s trenutno situacijo slepih in slabovidnih na Slovenskem, Znanstvenoraziskovalni center SAZU in Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije 23. in 24. aprila 2013 v Prešernovi dvorani SAZU na Novem trgu 4 v Ljubljani pripravljata konferenco z naslovom »Slepi in slabovidni v družbi. Med zgodovinsko perspektivo in sodobnimi vprašanji«. Predstavitve 40 prijavljenih referentov – zgodovinarjev, etnologov, geografov, pedagogov, arhivistov, kustosov, knjižničarjev, arhitektov in urbanistov, računalniških strokovnjakov, medijskih, kulturnih in zdravstvenih delavcev – obravnavajo zgodovinska dejstva in aktualna vprašanja, povezana s slepimi in slabovidnimi, od njihovega položaja v družbi od začetka 19. stoletja dalje, razvoja šolstva za slepe otroke in odrasle, tiflopedagogike in izobraževanja, do zdravstvenih vprašanj, komunikacije, interakcije z videčimi, dostopnosti in mobilnosti, knjig in novih medijev, muzejev in umetnosti. Drugi namen konference je medsebojno povezati znanstvenike in strokovnjake, ki se ukvarjajo s slepoto in slabovidnostjo in bi lahko sodelovali ob pripravi dejavnosti za obeležitev 100-letnice organizirane skrbi in samoorganiziranja slepih in slabovidnih na Slovenskem (2019/20). Hkrati pa s konferenco želimo okrepiti zavedanje o vsakdanjih težavah, s katerimi se slepi in slabovidni srečujejo v sodobni družbi.

V času konference si lahko v Atriju ZRC SAZU ogledate tudi razstavo Pokrajinskega muzeja Kočevje »Edina tema je neznanje. Šolstvo in skrb za slepe in slabovidne na Slovenskem«. Več o spremljajoči razstavi si lahko preberete na: http://www.zrc-sazu.si/sl/dogodki/edina-tema-je-neznanje.

program_16._4._2013.docx

Povzetki: a5_slepi_in_slabovidni_v_druzbi_16._4._2013.pdf