Osnovni podatki
29. november 2013 ob 11:00
Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

V petek, 29. novembra 2013, bo ob 11. uri v Atriju ZRC v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta ETNOFOLK odprta razstava ETNOLOŠKA KULTURNA DEDIŠČINA V SREDNJI EVROPI, ki so jo pripravili Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ter etnološki inštituti češke, slovaške in madžarske akademije znanosti.

Etnološki inštituti omenjenih držav od leta 2011 v okviru projekta ETNOFOLK ustvarjajo skupno bazo srednjeevropske etnološke kulturne dediščine. Skladno s priporočili Unescovih konvencij o varovanju kulturne dediščine projekt skuša prispevati k ohranjanju dediščine in ozaveščati ljudi o njenem potencialu za kulturni, socialni in gospodarski razvoj.

Zanimanje za etnološko kulturno dediščino v sodobnem svetu vse bolj narašča; poleg strokovnjakov informacije o njej išče tudi vse več tistih, ki bi jo želeli izkoristiti za izboljšanje svojega gospodarskega položaja, za vzgojo in izobraževanje ali za popestritev preživljanja prostega časa (tj. podjetniki, učitelji, turisti ipd.). Regijske, lokalne in tudi nacionalne politike iščejo v njej navdih in spodbude za prihodnji kulturni razvoj krajev in pokrajin ali celo njihovo gospodarsko preživetje. Glavna cilja projekta sta zato zbrati in predstaviti bogato gradivo, ki dokumentira številne lokalne, regionalne in nacionalne različice kulturne dediščine vsakdanjega življenja. To gradivo je predstavljeno na spletnem portalu ETNOFOLK, kjer se uporabniki lahko seznanijo s srednjeevropsko dediščino in njenim življenjem v sodobnosti.

Na razstavi bo vzorčno, z izbranimi sestavinami etnološke kulturne dediščine (kulturna krajina, stavbarstvo, notranjost bivališč, umetnost, praznovanje in versko življenje, glasba in ples, oblačenje, obrt), predstavljena skupna kulturna dediščina srednjeevropskega prostora.

Navzoče bo pozdravila dr. Ingrid Slavec Gradišnik, predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Ga. Blanka Bartol, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in prostor (nacionalnega organa transnacionalnih programov) bo predstavila vlogo Slovenije v transnacionalnih programih evropskega teritorialnega sodelovanja. Vodja projekta ETNOFOLK dr. Monika Kropej bo spregovorila o delu pri projektu, dr. Saša Poljak Istenič pa o razstavi.

VEČ O PROJEKTU

http://isn3.zrc-sazu.si/etnofolk/, http://www.etnofolk.eu/, http://www.central2013.eu/