Osnovni podatki
28. junij 2021 ob 10:00
platforma Zoom

Organizator
Inštitut za slovensko narodopisje
Opis

Zveza zgodovinskih društev Slovenije ter članice in člana večdisciplinarne programske skupine Dediščina na obrobjih (ZRC SAZU) vljudno vabimo na spletno okroglo mizo z naslovom Dediščina med zapuščino in ideologijo, ki bo 28.junija ob 10. uri potekala na platformi Zoom. Povezava do dogodka: https://us02web.zoom.us/j/85740575564...

Dediščina, s čimer merimo na skupek kulturnih vzorcev, praks in objektov iz preteklosti, ki jih skupnost odbira in doživlja kot odsev svojih vrednot, identifikacij, verskih in drugih prepričanj, znanj in tradicij (Macdonald 2013), je postala stalnica (raziskovalnega) vsakdana. Ker se dediščina nahaja na stičišču znanstvenega, ekonomskega in političnega sveta, spremljajo njeno proučevanje številne dileme. Povabljene raziskovalke in raziskovalci s področja zgodovinopisja, etnologije, arheologije in geografije bodo zato na okrogli mizi spregovorili in kritično premišljevali o nekaterih zagatah razumevanja dediščine. Opozorili bodo na skonstruiranost dediščine, na njeno genealogijo, krajevno in časovno specifičnost in vpetost v nacionalne in institucionalne ideologije, katerih del so neizbežno tudi sami.

Sodelujejo: dr. Špela Ledinek Lozej (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU), dr. Martina Bofulin (Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU), dr. Verena Vidrih-Perko (FF, Oddelek za arheologijo), dr. Blaž Vurnik (MGML, Mestni muzej Ljubljana), dr. Petra Svoljšak (Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU) in Daša Ličen (Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU) kot povezovalka. Vabljeni!