Doc. dr. Jernej Mlekuž

doktor znanosti na področju interkulturnih študijev, primerjalnih študij idej in kultur, geograf, etnolog+386 1 470 64 84

jernej.mlekuz@zrc-sazu.si


Povezave


Jernej Mlekuž ima (ne vedno po svoji volji in krivdi) težave s svojo disciplinarno identiteto, zato ga boste našli odetega v različna oblačila: etnolog, geograf, antropolog, kulturolog, zgodovinar, hidrolog.  Raziskovanje migracij najraje povezuje z banalnimi vidiki vsakdana: prehrano (npr. burekom ali kranjsko klobaso), materialno kulturo, časopisnim papirjem. Seveda pa ga zanima še marsikaj drugega. Ob tem (in o tem) tudi predava  (trenutno na Visoki šoli za trajnostni turizem, ERUDIO), ureja (trenutno zbirko Migracije, prej pa znanstveno revijo Dve domovini / Two homelands), predseduje (trenutno Znanstvenemu svetu inštituta), mentorira (mladi raziskovalki Maji Gostič) in še bi se kaj našlo. Najbolj pa uživa na rečnih brzicah.

Področja delovanja: migracijske študije, družbena prostorskost, materialna kultura, medijski študiji, filozofija znanosti

Odlični v znanosti 2021 (ARRS)
Odlični v znanosti 2020 (ARRS)
Murkovo priznanje 2018 (Slovensko etnološko društvo)
Gourmand Best in the World 2018 ( Kranjsko klobasanje: Slovenska zgodovina, kot jo pišejo packe kranjske klobase na časopisnem papirju (Beletrina, 2017) izbrana za najboljšo knjigo v kategoriji Culinary History)
Gourmand Best in the World 2016 (Burek: A Culinary Metaphor (CEU Press, 2015) izbrana za najboljšo knjigo v kategoriji Best Food Writing Book)
Odlični v znanosti 2015 (ARRS)
Odlični v znanosti 2012 (ARRS)

Kalorien und Nationalstolz. Oder wie die Krainer Wurst zur Entstehung der slowenischen Nation beitrug. Wien: LIT Verlag, 2022. https://www.lit-verlag.de/isbn/978-3-643-91226-8

ABCČĆ migracij. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. https://isim.zrc-sazu.si/sl/publikacije/abccc-migracij#v

The renaissance of sausage: the role of Kranjska sausage in the contemporary process of reconstructing the Slovenian nation. Nations and nationalism, 2020, 26/2: 407–423, doi: 10.1111/nana.12572, nagrada: Odlični v znanosti 2020 (ARRS) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/nana.12572

The sausage that awakened a nation: the Carniolan sausage in the Slovenian national imagination, 1849–1918. Rethinking history, 2020, 24/3–4: 503–522. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13642529.2020.1831352?needAccess=true, doi: 10.1080/13642529.2020.1831352.

Pijača z zaslugami za narod: slivovka in banalni nacionalizem v izbranem časopisju socialistične Jugoslavije. Traditiones, 2020, 49/3: 115-134. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/9432/8537, doi: 10.3986/Traditio2020490306.

I feel Kranjska klobasa: Kako je kranjska kobasica podignula slovensku naciju. Zagreb: Srednja Evropa, 2018 (Murkovo priznanje 2018). https://srednja-europa.hr/proizvod/i-feel-kranjska-kobasica/

Kranjsko klobasanje: Slovenska zgodovina, kot jo pišejo packe kranjske klobase na časopisnem papirju. Ljubljana: Beletrina, 2017 (zmagovalna knjiga na tekmovanju Gourmand Best in the World v kategoriji Culinary History, 2018). https://beletrina.si/knjiga/kranjsko-klobasanje

»We asked for workers. We got bureks instead.« The Meanings and Significance of the Burek in Slovenia. Ethnologia Europaea 2017, 47/2: 72–86. https://www.researchgate.net/publication/346319176_WE_ASKED_FOR_WORKERS_WE_GOT_BUREKS_INSTEAD_Meanings_and_Material_Significance_of_the_Burek_in_Slovenia

When the grease runs through the paper: On the consumption of ultragreasy bureks. Food, power, and agency (ur. Jürgen Martschukat, Bryant Simon). London: Bloomsbury, 2017, 169–190. https://www.bloomsburycollections.com/book/food-power-and-agency/ch8-when-the-grease-runs-through-the-paper-on-the-consumption-of-ultragreasy-bureks

Bosanci, čefurji, čapci and other burekalised creatures: Images of immigrants and their descendants in Slovenian media and popular culture. Citizens at heart? Perspectives on integration of refugees in the EU after the Yugoslav wars of succession (ur. Li Bennich-Björkman et al. ). Uppsala: Uppsala University. 2016, 69–85. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:987355/FULLTEXT01.pdf

Burek: A culinary metaphor. Budapest; New York: Central European University Press, 2015 (slovenski prevod knjige Burek.si!? Koncepti/recepti je izšel tudi v srbskem in albanskem prevodu). (zmagovalna knjiga na tekmovanju Gourmand Best in the World v kategoriji Best food writing (2016)). https://www.ceu.edu/article/2015-09-22/burek-culinary-metaphor

Povezava na Sicris

Made in YU: Kako so neljudje gor spravili Jugoslavijo (raziskovalni • 01. januar 2020 - 31. december 2022)
Narodna in kulturna identiteta slovenskega izseljenstva v kontekstu raziskovanja migracij (research programme • 01. januar 2013 - 31. december 2027)