Skip to main content

SY_CULTour

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. David Bole
 • Naslov v izvirniku

  Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih vrednot v manj razvitih ruralnih območjih

 • Kratica

  SY_CULTour

 • Sodelavci

  Dr. David Bole, Dr. Mateja Šmid Hribar, Dr. Petra Rus, Dr. Nika Razpotnik Visković, Dr. Janez Nared, Dr. Primož Pipan, Dr. Drago Perko, Dr. Drago Kladnik, Dr. Matej Gabrovec, Dr. Manca Volk Bahun, Dr. Primož Gašperič, Doc. dr. Špela Ledinek Lozej, Doc. dr. Jani Kozina
 • Trajanje projekta

  1. marec 2011–1. marec 2014
 • Vodja projekta

  dr. David Bole

 • Partnerji

  Nacionalni inštitut za kmetijsko ekonomiko, Italija, Združenje svetovalcev v turizmu, Madžarska, Inštitut za kmetijsko ekonomiko, Bolgarija, Grško združenje majhnih in srednjevelikih podjetij in obrtnikov, Grčija, Združenje novih kmetovalcev, Grčija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Slovenija, Regionalno inovacijska agencija osrednje podonavske regije, Madžarska, Naravoslovno-matematična fakulteta Univerze v Novem Sadu, Srbija, Trgovinsko-gospodarska zbornica Heraklion, Grčija, Razvojno-izobraževalni center Magnesia, Grčija, Regionalni center za razvoj, Slovenija, Občina Jesenice, Slovenija, Gospodarska zbornica Vojvodine, Srbija, Gorska skupnost Sirentina, Italija, Provinca Trentino, Italija, Regija Pazardzhik, Bolgarija
Opis

Glavni namen projekta je izboljšanje upravljanja s kulturnimi vrednotami na ruralnih območjih, s čimer bi pospešili njihov gospodarski in družbeni razvoj. Obsežna območja Jugovzhodne Evrope so odvisna od kmetijstva in spremljajočih dejavnosti in so zelo ranljiva zaradi globalnih ekonomskih razmer, klimatskih sprememb in politične volje nacionalnih in nadnacionalnih politik. Hkrati pa imajo ta območja zaradi svoje zgodovinske, etnične in geografske pestrosti veliko kulturnega bogastva v obliki snovne in nesnovne dediščine, ki predstavljajo določen teritorialni kapital.
V projektu bomo tako skušali ustvariti, implementirati in promovirati model upravljanja s kulturnimi vrednotami na ruralnih območjih. Z modelom želimo ustvariti nekakšen »vodnik« za različne deležnike, ki želijo izkoristiti kulturne vrednote v turistične, izobraževalne, oglaševalske in podobne namene, ki prinašajo nove razvojne impulze v lokalna gospodarstva. Model upravljanja bo vseboval različne smernice: kako sploh prepoznati določen potencial, kako ga uporabiti, kako aktivirati vse deležnike in kako narediti akcijski načrt za njegovo uporabo. Naša želja je, da bi bila implementacija takšnega modela možna v vsaki regiji z neizkoriščenimi kulturnimi potenciali in da bi bil razvoj trajnosten ter bi hkrati ohranjal določene kulturne vrednote »žive« in avtentične.
Model upravljanja s kulturnimi vrednotami na ruralnih območjih bomo testirali v pilotnih regijah in ga na podlagi oprijemljivih izkušenj izboljševali. Ker ne želimo, da bi ta model ostal le mrtva črka na papirju je pomemben del projekta tudi promocija modela. Ta proces bo pospešila virtualna zbornica, oblikovana za promocijo modela in njegovo uporabo na ostalih območjih Jugovzhodne Evrope. Virtualna zbornica, ki bo delovala kot orodje na svetovnem spletu, preko katere si bodo ruralna območja lahko delila izkušnje in rezultate dobre prakse pri upravljanju kulturnih vrednot, bo služila kot svetovalno in informativno telo.
Da bi lahko izboljšali trenutno upravljanje kulturnih vrednot, bomo na podlagi izkušenj pripravili tudi priporočila za konkretne lokalne, regionalne, nacionalne in nadnacionalne dokumente. S tem bomo zagotovili institucionalizacijo in gospodarsko vzdržnost ohranjanja ter uporabe kulturnih vrednot.

 

Iskanje kulturnih vrednot v okviru projekta SY_CULTour s pomočjo zemljevida

Oglejte si Sy_CULTour: Cultural values na večjem zemljevidu.


Ključne povezave

Raziskovalni projekt

Ključne besede
kulturna dediščina
less favored areas
rural areas
regional development
rural tourism
cultural values
South East Europe