Skip to main content

PandPAS

Opis

Projekt PandPAS se osredotoča na podporo pri prihodu in vključevanju oseb z mednarodno zaščito. Istočasno oblikuje orodja za aktivnosti pred samim odhodom v tujino in pilotne prakse, ki bodo promovirale vključevanje in aktivno sodelovanje državljanov tretjih držav v družbi. Projekt izvira iz Italije,Hrvaške in Slovenije, kjer se nahajajo velika in srednja "vozlišča". Uporablja portugalski pristop "razširjene dobrodošlice in integracije" in ciprske izkušnje pri socialnem podjetništvu in vključevanju državljanov t. i. tretjih držav.

Pričakovani rezultati so:

  • Zbirka že preizkušenih desetih dobrih praks,
  • Akcijski programi na lokalnem nivoju z raznolikimi in sinergičnimi aktivnostmi na področju učenja jezika, razvoja t. i. "mehkih spretnosti", poklicnega usposabljanja, iskanja zaposlitve, promocije sebe in socialnega podjetništva, medkulturnega dialoga,
  • Družbena raziskava o občutkih, potrebah in pričakovanjih beguncev in prosilcev za azil,
  • Stalni forum Evropskih lokalnih skupnosti, ki so vključene v dobrodošlico in promocijo vključevanja beguncev in prosilcev za azil,
  • Dokumentarec o legalni in varni preselitvi v Evropo, ki bo temeljila na zgodbah in izkušnjah beguncev, ki živijo v mestih partnerjev.

 

Upravičenci do aktivnosti bodo na kratki in srednji rok tako begunci kot lokalne skupnosti. Pričakovani vplivi so opolnomočenje beguncev, grajenje zmožnosti za institucije in skupnosti, ki jih sprejemajo, izboljšanje kohezije in solidarnosti v družbi ter zmanjševanje tveganj zaradi strahu pred tujci na eni in radikalizacije na drugi strani. Dolgoročno se bodo vse institucije in Evropske organizacije civilne družbe okoristile z rezultati projekta. Cilj projekta je namreč, da se te politike in prakse izboljšajo po vsej Evropi.

 


Ključne povezave